Димитър Недков: Последната пролет на последния Евросъюз (ВИДЕО)

ТЕЛЕВИЗИЙКА НА УТОПИСТИТЕ: част Първа
“Спомен за Европа”… от есеистичната видеопоредица “Последната пролет на последния Евросъюз: разпадащото се съзвездие”

Снимка бел. на автора: помощна онагледацийка за размисъл по темата…

Димитър Недков, Фейсбук

Димитър Недков е висш масон, посветен в най-високата, 33-та степен на масонството и член на международната академия на илюминатите в Рим.