ДАНС експулсирала 15 поддръжници на ИД

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

15 потенциални терористи са били експулсирани от страната през 2018 година. Имало подозрения, че чуждестранните граждани били съпричастни към терористична дейност.

Според годишен доклад за работата на ДАНС – през изминалата година не е получавана никаква информация за подготовка или пък осъществяване на подобна дейност в пределите на страната. Не са били подготвяни и нападения срещу български граждани. Няма данни и за изграждане на терористични структури на наша територия. Докладът акцентира върху това, че заплаха за страната остава международният тероризъм, свързан основно с дейностите на ИДИЛ и асоцииращите се с нейната идеология лица, дори и те да нямат конкретни връзки с терористичните организации. Затова и от ДАНС са предприели превантивни мерки и са отнели правото на пребиваване на 15 чуждестранни граждани, за които се смята, че са съпричастни към дейността на терористичната групировка. Издадена е и забрана те да влизат обратно в страната. Мигрантският поток през изминалата 2018 продължава да е с ниски нива. Всички, които се опитват да влязат в страната се интервюира по специален въпросник, който цели да провери дали кандидатът за статут е потенциално опасен. През 2018 са били 685 интервюта, като 78 лица са определени като потенциално опасни за националната сигурност на България и са взети мерки за недопускане легализиране на пребиваването им у нас.

ПО ТЕМАТА

ГЕРБерастка Шизофрения:

04.2016 | Бъчварова: В България терористи няма, МВР работи много ефективно срещу тях

06.2016 | Бъчварова: Ако има взривове в България, мисля, че можем да реагираме адекватно

09.2016 | Бъчварова: Строим нови бежански лагери в пограничните райони!

09.2016 | Бъчварова: Бежанците се радикализират

09.2016 | Бъчварова: Откриваме още 3 центъра за бежанци

05.12.2016 | Бъчварова: Има сигнал за подготвян терористичен акт в България

25.12.2016 | Бъчварова: През България преминават терористи