ДАНС действа незаконно, отказва информация на Бюрото за контрол на СРС

в БЪЛГАРИЯ

ДАНС действа против закона. Службата отказва да изпълнява Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС) и да дава възможност на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС) да извършва подробни проверки в агенцията. Това става ясно от годишния доклад за дейността на бюрото, внесен в парламента от председателя му Бойко Рашков на 31 май.

„През 2017 г. в структури на ДАНС бяха осуетени три проверки, а още по-тревожно е, че това вече е официална позиция на ръководството на Агенцията. Тя е обективирана в писмо, в което се сочи, че представителите на НБКСРС нямат достъп до материалите, на които се основава искането за използване на СРС“, се казва в документа, цитиран от Mediapool и препратен от парламентарния шеф Цвета Караянчева в ресорната комисия за контрол на службите.

В него Рашков отбелязва, че „отказът да се продоставят всички документи, свързани с използването на СРС, е равнозначно на възпрепятстване на държавния орган да упражни правомощията си по чл. 34е, ал. 4, т. 1 ЗСРС“. „За случая е сезиран главният прокурор, но отговор на сигнала няма и до настоящия момент. Една от основните предпоставки за използване на СРС е наличие на данни за посочено в закон престъпление. Представителите на Бюрото са с достъп до класифицирана информация и имат право да проверят дали съдържанието на искането се основава на реални данни, дори те да имат секретен произход. В практиката до този момент са установени редица случаи на неправомерност именно поради липса на данни, които да послужат за законосъобразно използване на СРС“, обяснява шефът на Бюрото за контрол на СРС.

Рашков заключва, че „обратното становище, поддържано от ръководството на ДАНС, означава проверките да не се извършват пълно и обективно, а гражданите да бъдат лишени от право на защита от неправомерно ограничаване на свободите им със СРС, което е недопустимо“.

Този проблем за пръв път стана публично достояние в края на м.г. по време на изслушването на Рашков на съвместно заседание на на парламентарните комисии за контрол на службите и по вътрешна сигурност, предизвикано от конфликат му с главния прокурор Сотир Цацаров. Тогава обаче шефът на ДАНС Димитър Георгиев категорично отрече агнцията му да пречи на работата на бюрото.

Близо половин година по-късно Бойко Рашков обаче отново поставя този въпрос, при това в официалния годишен доклад за дейността на поверената му институция. От него става ясно още, че на фона на затруднената комуникация между бюрото и ДАНС, агенцията всъщност произвежда най-неграмотните искания за СРС. От една страна тя е отправила най-малко такива до съда, а от друга е получила най-много откази, заради различни нарушения на изискванията.

През 2017 г. 56.5% от исканията за СРС идват от МВР, 36.9% – от прокуратурата, 6.4% – от ДАНС, а 0.15% – от военната полиция. Бюрото на Рашков отчита, че за последните 5 години исканията за СРС, отправяни от ДАНС, са намалели цели 5 пъти.

Въпреки това агенцията продължава да получава най-много откази за използване на секретни способи за разследване. През м.г. съдът е отхвърлил над 25.7% от исканията, над 25% от тези на МВР и над 19.8% от тази на прокуратурата. „Видна е негативната тенденция на увеличаване процентите на отказите по искания на МВР и прокуратурата през последните 3 години, но по този критерий ДАНС е с най-висок дял“, отбелязва в доклада си Бойко Рашков.

 FROG NEWS