Готов е математическият прототип на Машината на времето! Предстои самото пътуване във времето!

в ПО СВЕТА

„Хората смятат, че пътуването във времето е само фантастика. Но математически това е напълно възможно“, казва Дейвид Цанг, астрофизик в университета в Мериленд.

Според учените, техният модел – е някакъв обект, например,  капсула с пътници вътре, който се движи по кръгова траектория, преминаваща през пространство-времето. Техните математически изчисления се базират на теорията Айнщайн за съществуването на т.нар червейни дупки – някакви затворени пространство-времеви континууми. Самото съществуване на червейни дупки не е доказано, но сега Цанг и колегите му смятат, че ако  се реализира движение през такива континууми,  може да се пътува и в бъдещето,  и в миналото. Учените са предложили математически модел на машина на времето, наречена TADIS, която  „машина на времето“ се движи по затворена крива с постоянно ускорение. „Вътре в „машината на времето“ наблюдателят (на фигурата това е човек A) ще види , че  наблюдателят B се движи първо  в бъдещето, а след това в миналото. Извън „машината“ наблюдателят  Б ще види, че от една и съща точка ще излязат  два варианта на „машината“ с наблюдателя А, а стрелките на часовника в едната ще се движат в посока на часовниковата стрелка, а в    другата – срещу „, – обясняват  концепцията си учените. Типет и Цанг заявиха, че математическата част е готова, а „проблемът е, че ние  на практика нямаме подходящи материали за машината.“. „Ние се нуждаем от материали, които наричаме екзотични – за да   огъваме пространствено време и да го затваряме. Ние все още не разполагаме с такива материали, предстои науката да ги създаде“, казва Типет. НЕПОЗНАТО

ОЩЕ ПО ТЕМАТА