Германия с поредна историческа лекция за бъдещето

в ПО СВЕТА

Денят е 8-ми юни 2019-та г. Делът на произведената електроенергия от възобновяеми източници (ВЕИ) е 77,1%, от които 47,6% от вятър и 15,9% ог слънце, а пазарната цена на същата стока на борсата е МИНУС 44,90 евро/МВт.ч. Това означава, че крайния потребител е получил по 9 стотинки/кВт.ч за консумацията си през вчерашния ден. За сравнение у нас потребителите плащаме по 22 стотинки/кВт.ч, а след няколко дни ще стане още по-скъпо, защото вие не разпространявате истината за алтернативата.

За по-добър преглед и прочит кликнете върху снимката, с графика 2 в 1, с мишката:

И не само за вчерашния ден, но и от началото на годината пазарната цена в Германия е с около 20% по-ниска от нашата. Делът на ВЕИ-тата в общото електропроизводство в Германия надхвърля историческите 47%, а у нас не може да достигне 20%. За това пък ние си имаме стотици тонове старо желязо, купено за милиарди, което сега ръждясва на брега на Дунава. А организираната престъпност иска да й платим още милиарди, докато ни лъже, че това желязо един ден ще се превърне в нова и евтина АЕЦ.

Георги Котев

(Инж. Георги Котев е завършил Московския енергетичен институт. Над 17 години работи тясно в областта на реакторната и ядрена физика в АЕЦ „Козлодуй”.   Работил е в университета на Пиза като ядрен експерт.)