Гара Пионер оценена 20 пъти под стойността си, а печели 2,2 млн. лв. Кой ли има интерес?

в БЪЛГАРИЯ

Гара Пионер, която както 19’ вече писа, кабинетът предколедно реши да продава като терен и то по супер занижена стойност, на всичко отгоре се оказва печеливше предприятие. Според официален отговор на държавната фирма НКЖИ, която я стопанисва, печалбата й е 2 235 000 лв. при 87 851 лв. разходи.

Приходите идват от отдаването на площ за строителни складове, съобщи Гражданската инициатива за обществен транспорт. От отговора става ясно и че всяка година половината от приходите от наем отиват директно в държавния бюджет, вместо да останат като възможност за инвестиции на предприятието. От инициативата припомнят и че решението на министерски съвет № 760 за даване на съгласие за продажбата на гарата бе взето на 8-ми декември 2017 г.

В началото на октомври 2017 г. пък бяха подготвени, а на 28 март 2018 г. вече бяха приети от Народното събрание промени в Закона за устройство и застрояване на Столична община (ЗУЗСО). Една от тези промени се отнася за територията, която заема гара Пионер. До момента сигнатурата й в закона и в действащия общ устройствен план на София е съкращението Са1, означаващо терени за спорт и атракции.

Според промените от преди дни обаче предстои тази сигнатура да бъде окончателно заличена. В текста на изменението, което трябва да бъде гласувано от депутатите в рамките на следващите няколко седмици обаче не е посочено с какво ще бъде заменена тя. Това най-вероятно означава един вид празен чек, който конкретен инвеститор да попълни и предаде на „правилните“ хора, за да запишат правилната сигнатура.

От инициативата припомнят, че в периода 2003 – 2009 г. теренът е бил със сигнатура Смф1, която позволява многоетажно строителство, каквото има например в зоната между б-ца Токуда и бул. Никола Вапцаров, която преди 15 г. беше парк, а в момента е плътно застроена с бизнес и жилищни сгради.

В момента на база размерите на терена на Пионер (20 000 кв. м) и зоната му Са1, това означава възможност за над 3000 кв. м. застроена площ, което е едноетажен обект с размери 55 х 55 м (т.е. основата е колкото два закрити басейна с олимпийски размер). Ако обаче територията се превърне обратно в зона Смф1 това означава възможност за изграждане на нов търговски център (мол) в Борисовата градина с височина 26 метра и пълното застрояване на терена.

От инициативата са проследили постепенната промяна на предназначението на терените. Прави впечатление, че гара Пионер до 2003 г. е разделена на терен за железопътен транспорт и зелена площ. След това територията е означена изцяло като зона Смф1, а зелената площ е заличена, а в периода 2007 – 2009 г. – явно заради съпротива от граждани при приемането на действащия към ден днешен ОУП, предназначението е сменено със „Са1“ за целия терен, което ще бъде премахнато с промените в ЗУЗСО. / 19MIN.BG