В Бургас откриват медицински факултет

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

Парламентът взе решение за откриване на Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас. То е внесено от Министерския съвет и беше прието с 91 гласа „за“ и един въздържал се.

Предвижда се в новото основно звено да се обучават студенти по специалността „Медицина“ с образователно-квалификационна степен „магистър“.

Академичният състав в новото звено ще се състои от 54 човека, разпределени в 9 катедри, съобщи БТА. За провеждането на клиничната практика на студентите, университетът е предвидил да сключи договор с УМБАЛ „Дева Мария“ и УМБАЛ – Бургас.

В Медицинския факултет ще се подготвят лекари за нуждите на региона и страната, за системата на спешна медицинска помощ, извънболнична и болнична медицинска помощ, както и за нуждите на други структури на националната система за здравеопазване.

Заместник-министърът на здравеопазването Бойко Пенков посочи, че Министерството на здравеопазването поддържа тази инициатива на бургаския университет, заради регионалните диспропорции относно наличието на медицински кадри.