В Банско ремонтираха улица преди да пуснат обществена поръчка за материали

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

Всичко е точно

Ето така се прави. После що кметът си бил вдигнал голяма къща със златни бани…

Ремонт на тротоарите на улица “Цар Симеон” в Банско почти приключва няколко дни преди да бъде избран изпълнител за доставка на строителните материали – бордюри и павета. Това е документирано във видео и снимков материал. Биволъ получи сигнал по електронна поща и публикува кодирано съобщение за него в социалната мрежа Facebook на 8 юли сутринта, за да удостовери времето на получаване и съдържанието на сигнала.

В приложеното към сигнала видео: « Цар Симеон » се вижда напредналият ремонт на улица” Цар Симеон” в гр. Банско с поставени от юг по цялата дължина бетонови бордюри и по голямата част вибропресовани павета, както и пелетите с неразопаковани бордюри и павета. Видеото е от 05.07.2019 и към този момент има обявена процедура за доставка на същите тези строителни материали с краен срок за участие 08.07.2019 г. Но оферти все още няма.
Улицата Цар Симеон вече е почти завършена, а обществена поръчка още няма. Снимка от 5 юли 2019 г.

Оферта за доставка на материалите е подадена само от един участник на 8 юли вечерта, когато улицата е почти готова, а решението за възлагане на обществената поръчка е взето седмица по-късно, на 15 юли 2019. Печеливша е естествено фирмата, която вече е извършила доставките – “Дино Билд” ЕООД от Разлог.

От Община Банско изпратиха следния коментар за това грубо нарушение на Закона за обществените поръчки. Той е подписан от зам.-кмета Ивайло Ръхов:

1. Първоначалното намерение на ръководството беше да се извършат ремонти работи на тротоарни площи.  Количествата материали, необходими към този момент са рамките на стойностните прагове за директно възлагане за доставки и услуги съгласно чл. 20, ал.4, т. 3 от ЗОП.

2. В последствие беше преценено, че е целесъобразно да се разшири обхвата на ремонтните работи на ул. “Цар Симеон” в гр. Банско. Доставката на допълнителните материали надвишава стойностния праг за директно възлагане и поради тази причина беше започната процедура за доставка при стойностни прагове за събиране на оферти с обява за доставки и услуги чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

3. Обществената поръчка е обявена на 26.06.2019 г. Комисията констатиралa, че в първоначално определения от Възложителя срок – 08.07.2019г./17:00 ч. e била подадена 1 (една) оферта.

4. На основание чл. 188, ал. 2 от  ЗОП, първоначално определеният срок за представяне на оферти (08.07.2019г.) е удължен до 12.07.2019г. / 17:00ч.  Информация за удължаване на срока за получаване на оферти с изх. № 08-19-240/09.07.2019г. (№ в РОП: 9090053) е публикувана на портала на АОП и в Профила на купувача на официалния сайт на община Банско.

5. В удължения срок не е подадена нито една оферта, видно от регистъра по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП.

Доставката на необходимите материали за ремонтните работи първоначално е осъществена с директно възлагане съгласно ЗОП. По-нататъшното развитие на дейностите по обекта обуслови възлагане чрез събиране на оферти с обява.

Отговорът не обяснява нарушенията на ЗОП, но пък се разбира технологията за избор на “своя” фирма – тръгва се с директно възлагане, а впоследствие се организира фиктивна процедура за обществена поръчка.

Златните бани на кмета

Вчера до медиите беше разпратен сигнал за схеми на кмета на Банско Георги Икономов, с акцент върху новата му къща, построена през 2018 година на закупен от Икономов имот в централната част на град Банско. Биволъ провери тази информация, която е коректна.

Къщата прави впечатление с големите си размери изключителния лукс – скъпа външна ограда с изолация, позлатени бани и тоалетни, осветление от скъп кристал и луксозно обзавеждане, пишат подателите на сигнала, според които тя струвала над 2 млн. лева, чийто произход кметът нямало как да докаже.

Автор: Атанас Чобанов
Източник: Бивоъ

ПО ТЕМАТА

Вижте новата къща на кмета на Банско (ВИДЕО)