The Bulgarian Times

Влог и в банков клон извън ЕС със защита до 100 000 евро

в България/Свят

Предложението ще бъде в закона за банковата несъстоятелност

Вземания по влогове на физически лица, както и такива на малки и средни фирми, които са направени в клон на банка извън ЕС, да са защитени до 100 хил. евро.

Предложението е записано в проект за промени на Закона за банковата несъстоятелност, който е обявен за обществено обсъждане.

В момента също има гаранции за такива депозити в клонове на банки със седалище в трета държава. Те обаче са валидни само в два случая и при определени условия.

Единият е, когато в съответната държава няма система за гарантиране на депозитите, или има такава, но клоновете не попадат в нейния обхват.

Вторият случай, за който се прави допълнението в закона, е, когато и в съответната държава има такава защита, но нейният размер е по-нисък от предвидения в нашия закон за гарантиране на влоговете в банки. Идеята е Фондът за гарантиране на влоговете да покрива разликата, докато защитата на съответния депозит достигне до въведения у нас размер на гарантирани депозити – 100 000 евро.

Управителният съвет на гаранционния фонд ще установява, след събиране на съответни доказателства, спрямо кои клонове на чуждестранни банки, които работят у нас, вложителите подлежат на защита по реда на нашия закон изцяло или отчасти. 24 Часа

Последни от България

Отиди Горе