Вижте как Александър Йорданов е станал председател на Народното събрание!

Как се става председател на Народното събрание

По повод кандидатурата на Сашко Йорданов за евродепутат, ето един истински документиран спомен на баща ми:
Николай Петев, председател на Съюза на българските писатели, разказва:

Избират за председател на Народното събрание Александър Йорданов, видният отвсякъде.
И става в залата един депутат, от неговите, и вика:

– Сашо Йорданов да каже писал ли е похвални статии за Тодор Живков във вестник „Литературен фронт“.
Сашо излиза на трибуната и казва:
– Да, писах статии за Тодор Живков, но Николай Петев ме накара!
Избраха го за председател и след месец-два го виждам да върви по „Раковска“, с него двама пазванти.
Спирам ги и казвам на охраната:
– Разкарайте се, щото първо вас ще ви бия!
И питам Сашо Йорданов:
– Кажи бе, сестро, кога аз съм те карал да пишеш за Тодор Живков или друг, а?
Той ми отговаря:
– Никога не си ме карал! Ама ако не бях казал това, нямаше да ме изберат за председател на парламента!…

Васил Петев, Фейсбук