Вашият виртуален всекидневник за новини,анализи и коментари,като никой друг

ВИДЕО: Една ферма срещу държавата – пълен запис

в България
Loading...

Помогнете с разпространението в страници и групи, иначе няма кой и как. Кой друг, ако не ние (сами)?

Публицистът д-р Пламен Пасков:

1. Агро тв НЕ отразява двете гледни точки.
2. Д-р Дамян Илиев НЕ приема (крие се) публичен дебат на тема избиването на животните в Странджа.
3. Д-р Дамян Илиев се обляга (само) на компетенциите си. Нямало компетентни, които (да имат правото) да разговарят с него за лъжите и безобразията, които извършва БАБХ под негов контрол. Но греши.
4. Анета Божидарова не е потърсила НИТО ЕДИН ветеринарен лекар, който да е на противоположното мнение.
5. С БАБХ (които били единствените компетентни) разговаряли “всички други компетентни органи”
6. OIE FAO били компетентни органи. Вярно е. Както е вярно, че д-р Дамян Илиев (БАБХ) излъгаха висшестоящите OIE с отчетите си.
7. БАБХ нарежда “повторно евтаназиране” на животни, вече отчетени като избити.
8. “Някой друг” (според д-р Дамян Илиев) нямал правото да се произнася по въпроса.
9. Д-р Д.Илиев разбира от магистрали и атомни централи (дотолкова), че да прецени този “някой друг”, който се бил изказвал по телевизията и на тези теми.
10. Д-р Георги Чобанов – статусът на страната бил на страна, инфектирана с ЧДПЖ. Кой обаче го измисли и обяви този статус?
11. Статутът се възстановявал “6 месеца след последното унищожено болно или контактно животно”. Но кой решава дали има болни?
12. Имало огнище (на заболяването). Каквото всъщност обаче няма, защото тази “огнищност” беше измислена само от тях. Тоест, те измамиха и настояват в лъжата си.
13. “Не сме допускани да влезем във фермата през цялото време” д-р Дамян Илиев. Лъжа!
14. На 05.10.2018 ветеринарните лекари бяха допускани и канени от стопанката, но не отидоха.
15. “Ние трябва да излезем със становище – какво е състоянието на фермата. Как?!”. Д-р Дамян Илиев.
16. “Един път имаме вирус” Д-р Дамян Илиев. Не, нямат вирус. И много добре го знаят.
17. “От там нататък ние не можем да влезем във фермата” Д-р Дамян Илиев.
18. “Казусът е този, той е прост” Д-р Дамян Илиев.
19. “…и сега не можем да влезем.” Д-р Дамян Илиев.
20. “Те (БАБХ) преиначиха истината”. Деница Манолова.
21. “Всички други страни и компетентни органи били убедени в техните действия”. Д-р Дамян Илиев.
22. “FАО, OIE, Digisanté направили глобална конференция със 70 страни за ЧДПЖ”. А знаят ли от OIE, че ги лъжете с отчетите си?
23. “Такъв разговор е несъстоятелен”. Д-р Дамян Илиев.
24. Д-р Георги Чобанов: “Фермите и фермерите са пострадали”. Вярно е. Но защо? Заради кого? Чий е проблемът, все пак?
25. “Овцете на Ана Петрова не умират. Те раждат здрави агнета”. защитниците. “Ново заболяване, няма клиника, нямало патология”. Д-р Дамян Илиев. Лъжа!
26. “Освен умъртвяване страната ни имала и друга разписана опция” (водещата предаването), “…освен умъртвяване – клане”. Д-р Дамян Илиев.
27. “Вирусът е доказан от две лаборатории”. Дали?
28. “Има ли вариант да бъдат изследвани отново животните на Ана Петрова”.
29. “Всичко това са компромиси, които могат да доведат до нови решения на Европейската комисия”. Д-р Дамян Илиев.
30. “Когато нарушаваме правилата… има вариант такова нещо да се направи, но това не може да промени нещата”. Д-р Дамян Илиев.
31. “Това огнище е регистрирано… и то ни се води на страната. разберете…”. Д-р Дамян Илиев.
32. “Играта в тази посока доведе до такива разходи на страната… кой си позволява да коментира – абе, то може би нямало болест” . Д-р Дамян Илиев.
33. Защитниците: Деница Манолова
34. Д-р Георги Чобанов: “Законодателството позволява на БАБХ да влиза без предупреждение”, и същият доктор, в същия епизод: “Всеки един стопанин е уведомен и са им предоставени документите”.
35. Д-р Александра Митева: “Поставянето на диагноза е въпрос на стандарти и законодателство”.
36. Д-р Александра Митева: “Наличие или липса на клиника изобщо не е показател за огнище на това заболяване”
37. Д-р Александра Митева: “Когато посещението е от официални ветеринарни лекари, взета е официална проба, в референтна лаборатория, втора проба не се прави”
38. “Има ли вариант ДПЖ в Странджа да бъдат ваксинирани?”.
39. “Ние сме овладяли ситуацията и няма движение на вируса в страната, затова няма смисъл да правим ваксинация”. Д-р Георги Чобанов
40. Ана Петрова води 2 дела срещу БАБХ. “Делото все още е висящо”. Анита Пашова.
41. Д-р Александра Митева: “Удължаването на статута на страната ни е от огромно значение”.
42. “По различен начин тече времето, в което една страна може да поиска промяна на статуса за това дали е свободна или с ЧДПЖ”. Д-р Дамян Илиев.
43. “Държава с огнище на ЧДПЖ. Какво е решението?” Мнение на д-р Георги Чобанов.
44. “Държавата е похарчила досега над 1.3 млн лв в борбата с ЧДПЖ” “0.4 млн от тях – за дезинфекция”. Къде беше битката? Къде е противникът? С кого се бихте?
45. Д-р Александра Митева: “Важно е да се отбележи, че държавата и фермерите нямаше да претърпят всичко това, тези загуби, ако мерките на БАБХ бяха изпълнени”.
46. “Въпреки, че България е със статус на страна с ЧДПЖ, мерките на днешен ден са облекчени, понеже положението е овладяно”.
47. “Европейските страни са приели нашите гаранции, и са разрешили търговията с продукти от животински произход”. Д-р Дамян Илиев.
48. “Проблемът е с третите страни, които биха имали интерес, но при наличие на такъв статут няма да го направят”. Д-р Дамян Илиев.
49. Д-р Александра Митева: “Ситуацията доста се облекчи за фермерите, вече могат свободно да се движат, но огнище има, и то трябва да се ликвидира”.
50. “Стопаните търпят загуби заради статуса на България като страна с ЧДПЖ”.
51. “На всяко едно животно, което струва 100 лв, трябва да му се направи изследване за 40 лв, и той ще трябва да си го продаде за 60 лв””. Д-р Дамян Илиев.
52. “Нито една ферма не е старчески дом за животни”. Д-р Дамян Илиев.
53. “Това са правилата, разберете ги! 200 животни подложиха на такъв риск бизнеса на страната!”. Д-р Дамян Илиев.

Една ферма срещу държавата – пълен запис:

Една ферма срещу държавата – пълен запис

Една ферма срещу държавата – пълен запис___1. Агро тв НЕ отразява двете гледни точки.2. Д-р Дамян Илиев НЕ приема (крие се) публичен дебат на тема избиването на животните в Странджа.3. Д-р Дамян Илиев се обляга (само) на компетенциите си. Нямало компетентни, които (да имат правото) да разговарят с него за лъжите и безобразията, които извършва БАБХ под негов контрол. Но греши.4. Анета Божидарова не е потърсила НИТО ЕДИН ветеринарен лекар, който да е на противоположното мнение.5. С БАБХ (които били единствените компетентни) разговаряли "всички други компетентни органи"6. OIE FAO били компетентни органи. Вярно е. Както е вярно, че д-р Дамян Илиев (БАБХ) излъгаха висшестоящите OIE с отчетите си.7. БАБХ нарежда "повторно евтаназиране" на животни, вече отчетени като избити.8. "Някой друг" (според д-р Дамян Илиев) нямал правото да се произнася по въпроса.9. Д-р Д.Илиев разбира от магистрали и атомни централи (дотолкова), че да прецени този "някой друг", който се бил изказвал по телевизията и на тези теми.10. Д-р Георги Чобанов – статусът на страната бил на страна, инфектирана с ЧДПЖ. Кой обаче го измисли и обяви този статус?11. Статутът се възстановявал "6 месеца след последното унищожено болно или контактно животно". Но кой решава дали има болни?12. Имало огнище (на заболяването). Каквото всъщност обаче няма, защото тази "огнищност" беше измислена само от тях. Тоест, те измамиха и настояват в лъжата си.13. "Не сме допускани да влезем във фермата през цялото време" д-р Дамян Илиев. Лъжа!14. На 05.10.2018 ветеринарните лекари бяха допускани и канени от стопанката, но не отидоха.15. "Ние трябва да излезем със становище – какво е състоянието на фермата. Как?!". Д-р Дамян Илиев.16. "Един път имаме вирус" Д-р Дамян Илиев. Не, нямат вирус. И много добре го знаят.17. "От там нататък ние не можем да влезем във фермата" Д-р Дамян Илиев.18. "Казусът е този, той е прост" Д-р Дамян Илиев.19. "…и сега не можем да влезем." Д-р Дамян Илиев.20. "Те (БАБХ) преиначиха истината". Деница Манолова.21. "Всички други страни и компетентни органи били убедени в техните действия". Д-р Дамян Илиев.22. "FАО, OIE, Digisanté направили глобална конференця със 70 страни за ЧДПЖ". А знаят ли от OIE, че ги лъжете с отчетите си?23. "Такъв разговор е несъстоятелен". Д-р Дамян Илиев.24. Д-р Георги Чобанов: "Фермите и фермерите са пострадали". Вярно е. Но защо? Заради кого? чий е проблемът, все пак?25. "Овцете на Ана Петрова не умират. Те раждат здрави агнета". защитниците. "Ново заболяване, няма клиника, нямало патология". Д-р Дамян Илиев. Лъжа!26. "Освен умъртвяване страната ни имала и друга разписана опция" (водещата предаването), "…освен умъртвяване – клане". Д-р Дамян Илиев.27. "Вирусът е доказан от две лаборатории". Дали?28. "Има ли вариант да бъдат изследвани отново животните на Ана Петрова".29. "Всичко това са компромиси, които могат да доведат до нови решения на Европейската комисия". Д-р Дамян Илиев.30. "Когато нарушаваме правилата…има вариант такова нещо да се направи, но това не може да промени нещата". Д-р Дамян Илиев.31. "Това огнище е регистрирано…и то ни се води на страната. разберете…". Д-р Дамян Илиев.32. "Играта в тази посока доведе до такива разходи на страната…кой си позволява да коментира – абе, то може би нямало болест" . Д-р Дамян Илиев.33. Защитниците: Деница Манолова34. Д-р Георги Чобанов: "Законодателството позволява на БАБХ да влиза без предупреждение", и същият доктор, в същия епизод: "Всеки един стопанин е уведомен и са им предоставени документите".35. Д-р Александра Митева: "Поставянето на диагноза е въпрос на стандарти и законодателство".36. Д-р Александра Митева: "Наличие или липса на клиника изобщо не е показател за огнище на това заболяване"37. Д-р Александра Митева: "Когато посещението е от официални ветеринарни лекари, взета е официална проба, в референтна лаборатория, втора проба не се прави"38. "Има ли вариант ДПЖ в Странджа да бъдат ваксинирани?".39. "Ние сме овладяли ситуацията и няма движение на вируса в страната, затова няма смисъл да правим ваксинация". Д-р Георги Чобанов40. Ана Петрова води 2 дела срещу БАБХ. "Делото все още е висящо". Анита Пашова.41. Д-р Александра Митева: "Удължаването на статута на страната ни е от огромно значение".42. "По различен начин тече времето, в което една страна може да поиска промяна на статуса за това дали е свободна или с ЧДПЖ". Д-р Дамян Илиев.43. "Държава с огнище на ЧДПЖ. Какво е решението?" Мнение на д-р Георги Чобанов.44. "Държавата е похарчила досега над 1.3 млн лв в борбата с ЧДПЖ" "0.4 млн от тях – за дезинфекция". Къде беше битката? Къде е противника? С кого се бихте?45. Д-р Александра Митева: "Важно е да се отбележи, че държавата и фермерите нямаше да претърпят всичко това, тези загуби, ако мерките на БАБХ бяха изпълнени".46. "Въпреки, че България е със статус на страна с ЧДПЖ, мерките на днешен ден са облекчени, понеже положението е овладяно".47. "Европейските страни са приели нашите гаранции, и са разрешили търговията с продукти от животински произход". Д-р Дамян Илиев.48. "Проблемът е с третите страни, които биха имали интерес, но при наличие на такъв статут няма да го направят". Д-р Дамян Илиев.49. Д-р Александра Митева: "Ситуацията доста се облекчи за фермерите, вече могат свободно да се движат, но огнище има, и то трябва да се ликвидира".50. "Стопаните търпят загуби заради статуса на България като страна с ЧДПЖ".51. "На всяко едно животно, което струва 100 лв, трябва да му се направи изследване за 40 лв, и той ще трябва да си го продаде за 60 лв"". Д-р Дамян Илиев.52. "Нито една ферма не е старчески дом за животни". Д-р Дамян Илиев.53. "Това са правилата, разберете ги! 200 животни подложиха на такъв риск бизнеса на страната!". Д-р Дамян Илиев.___Живо видео на тема "Една ферма срещу държавата", в предаването "Земеделие на фокус", в AGRO TV, едно предаване на Анета Божидарова.С участието на д-р Дамян Илиев и други лекари от БАБХ, но без да е потърсено изобщо ветеринарно-медицинското мнение на отсрещната страна.Връзка към предаването: https://youtu.be/ZlOCGROWzbs___#странджа #болярово #бабх #чума #агротв #ямбол #хасково #бургас #сливен #софия #животновъдство Делници Нора Стоичкова анализи, коментари, шамари Телевизия Евроком Антон Хекимян 120 минути БНР – Българско Национално Радио Дарик радио БТВ/Новини БТА / Bulgarian News Agency БНТ 2 Добро утро,добър ден БНТ 3 Емил Илиев Кошлуков Телевизия АЛФА Телевизия Диана Ямбол Телевизия Стойчев Телевизия Видин 24 часа Труд Trud

Публикувахте от Пламен Пасков в Петък, 8 февруари 2019 г.

 

Последни от България

Отиди Горе