Вашият виртуален всекидневник за новини,анализи и коментари,като никой друг

Българска чума по хората

в България
Loading...

Това показва за пореден път резултата от сесията на енергийната борса за утрешните цени и количества. На пръв поглед излиза, че ние сме №2 в Европа по най-скъп ток, след Гърция, но на практика сме много напред №1. Защо? Ще видим по-долу, но нека първо се запознаем с актуалната картинка (за по-добър преглед и прочит кликнете с мишката върху снимката, ако трябва и втори път):

Както виждате от картата на Европа и таблицата в дясно от нея България изостава от Гърция с 0,50 евро/МВт.ч, за утрешния 9-ти август, но …. сега ще ви покажа едно откровение от скорошна седянка на върхушката на (из)родната политико-медийно-енерГЕПИйна мафия, в Народното събрание. Вече много пъти ви показвам откъси от въпросната стенограма/протокол, но това ще го видите за първи път. Ето:

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по енергетика

П Р О Т О К О Л
№ 35

На 9 юли 2019 г. се проведе заседание на Комисията по енергетика в зала „Запад“ при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Състояние на свободния пазар на електрическата енергия и възможни законодателни решения.
……………………………….
ПРЕДС. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Благодаря Ви, господин Константинов.
Заповядайте, господин Велев.
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, Работодателски организации: Благодаря Ви, господин Председател.

Висока ли е цената на електрическата енергия и това временно епизодично моментно явление ли е? Нека да видим числата. Ние раздадохме една таблица и диаграма, която често се използва, един сайт – цените на пазара „Ден напред“ в Европа по страни. На втора страница е към утрешната дата, където ясно се вижда, че за месец юли ние имаме втората най-висока цена в Европа – за месец юли. Не за един ден, а за месеца до момента, като тук не сме прибавили утежненията за сметка на американските централи, които са 10 евро и 70 цента – вижда се как се получава това число от другата таблица на КЕВР, стр. 57 от решението им за новия регулаторен период. И не сме извадили това, че в Гърция цената включва и задължения към обществото и технологични загуби – не е само цена на активната енергия, а това, че в Италия включва и пренос, и достъп, и загуби, и балансиранеТоест, тези две държави трябва да ги вадим, когато правим сравнения, за да е коректно, а към нашата цена трябва да прибавим 10 евро и 70 цента некомпенсируеми утежнения заради неправомерната помощ за американските централи, каквито утежнения другите страни в Европейския съюз нямат, и нашите конкурентни от другите страни в Европейския съюз нямат такива утежнения, не плащат такава надбавка. Тя не е в цената на „Ден напред“, която е представителната цена и според Европейската комисия, и според съществуващия в Европа и утвърждаващия се ред, обичаи, традиции.

Сега разбирате ли, защо сме много №1 в Европа? Без абсолютно никаква обективна причина!!! Единствено и само заради нарочните, престъпни, драконовски и българоубиствени спекулации, под закрилата на “държавата” на организираната престъпност. Вижте долните видео доказателства.

Георги Котев

(Инж. Георги Котев е завършил Московския енергетичен институт. Над 17 години работи тясно в областта на реакторната и ядрена физика в АЕЦ „Козлодуй”.   Работил е в университета на Пиза като ядрен експерт.)

Последни от България

Гласувайте за нашето момиче!

Loading... Масмедиите мълчат, че впечатляващата с душевност, интелигентност, способности и неподправена българска
Отиди Горе