България субсидира политическата си корупция

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

Възможно ли е страната с най-корумпиран и безнаказан политически елит в ЕС да стане още по-корумпирана? Оказва се, че е възможно. В последните няколко седмици българският парламент обсъжда промяна в Закона за политическите партии, която може да доведе до пълно премахване на държавните субсидии за партиите. Управляващата партия ГЕРБ и партията на турското малцинство ДПС постигнаха съгласие издръжката на политическите формации да се поеме от бизнеса чрез „прозрачни дарения“. Промяната в закона се рекламира пред обществото като въвеждане на „американски модел“ на финансиране на партиите. Това би било пълна смяна на сегашния модел, защото в момента законът забранява на фирмите и религиозните организации да спонсорират политици.

Идеята е сравнително проста, но резултатите ще са ужасяващи, ако се приложи към българските условия. Политическите партии ще трябва да поемат публични ангажименти пред бизнеса, който да дарява на партията, която обещава най-много. Американският модел включва легализиране на лобизма.
В САЩ този модел работи от десетилетия, но и там създава множество проблеми. В американското общество също не липсват критични гласове, че системата на финансиране превръща политическителидери в корпоративни играчи. Между България и САЩ обаче има поне една огромна разлика – в балканската държава няма върховенство на закона.

България продължава да е под наблюдението на Европейската комисия, защото за последните 20 години няма нито един осъден за корупция по върховете на властта. Страната демократични традиции, няма я и действащата в САЩ система на „проверки и баланси“ между властите, която е гарант срещу грандиозни злоупотреби с власт. Липсата на ефективна прокуратура, която да проследява финансирането на партиите, би довело до тотален корупционен произвол.

Как се стигна дотук?

През 2016 година в мнозинството от българите подкрепиха на референдум предложение за намаляване на държавната субсидия за партиите от 5.5 евро (на получен глас на парламентарни избори) до 0.5 евро. Референдумът бе организиран от шоумена Слави Трифонов, но не успя да постигне избирателна активност, която да го направи задължителен. След референдума парламентът отказа да уважи вота с аргумент, че премахването на държавните субсидии ще увеличи политическата корупция. Гражданите гласуваха емоционално заради огромното си разочарование от политическия елит. Българите са убедени, че има огромна корупция по върховете на властта. Логичен е въпросът защо да плащат два пъти – веднъж през корупцията и втори път чрез бюджетните субсидии.

През май 2019 година въпросът бе повдигнат отново от шоумена Слави Трифонов. Той разкри, че партиите всъщност получават незаконно висока субсидия от 6.6 евро на глас вместо 5.5 евро. Системата на незаконно финансиране е функционирала през последните 15 години. В тази ситуацията се намеси премиерът Бойко Борисов, който предложи скандалът да бъде потушен с намаляване на субсидията до 0.5 евро.

Защо сега?

Предложението на Борисов е проява на екстремен популизъм. То бе направено в момент, в който премиерът започна процес по преструктуриране на партията си ГЕРБ. Той се освободи от дясната си ръка Цветан Цветанов, който отговаряше за оперативното ръководство в ГЕРБ и организираше предизборните кампании. Сега Борисов е твърдо решен да организира партията около себе си. За тази цел той се нуждае от силно представяне на местните избори през есента. А за да го постигне, Борисов явно е решил да стигне и до мерки, в който сам не вярва.
“Много се наслушахме на популизъм. Накрая ще стане като в Чехия, милиардерите и олигарсите ще управляват, а партиите ще станат собственост на бизнесмените. Но няма да търпя критики (за субсидиите) срещу ГЕРБ“, коментира премиерът, след като предложи намаляването на субсидиите до 0.5 евро.

Две седмици по-късно известният депутат от ДПС, бизнесмен и медиен магнат Делян Пеевски излезе с идеята за „американския модел“. Той обясни, че партиите не могат да се финансират с толкова малка субсидия и затова тя трябва да се премахне изцяло. Вместо това да се въведе моделът с „прозрачно“ финансиране. Само седмица по-късно се разбра, че ГЕРБ вероятно ще подкрепи това предложение.
Удар срещу опозицията

Промяната на модела на финансиране на партиите няма да засегне особено партиите, които са на власт, защото те имат достатъчно нелегитимни начини да се финансират. Основните три политически сили – ГЕРБ, БСП и ДПС, имат и значителни спестявания, които ще им помогнат да оцелеят и без дарения през следващите няколко години. Партията на Борисов има депозити за близо 12 милиона евро, освен това е на власт.
ДПС може да бъде издържана от своите собствени бизнесмени. Почетният лидер на движението Ахмед Доган наскоро придоби електроцентрала за 1800 евро (няма грешка), чиито активи са за 43 милиона евро. Доган ще строи и огромно пристанище край Варна. Основателят на ДПС отдавна е признал, че партията му има „обръчи от фирми“. Делян Пеевски също е мултилионер.

Най-голямата националистическа партия ВМРО има множество имоти, които й осигуряват финансова стабилност. През миналата година ВМРО бе набъркана и в скандал с продажбата на документи, осигуряващи български паспорти за чужденци. Партия „Воля“ се подържа с парите на бизнесмена Веселин Марешки.

В тази ситуацията промяната на модела за финансиране на партиите представлява жесток удар само по извънпарламентарната опозиция.

БСП твърди, че идеята на управляващата е да смачка опозицията преди местните избори и след тях да върне държавната субсидия. „В България управляващите не се нуждаят от субсидия, защото те се финансират директно от властта и дори не се крият“, коментира президентът Румен Радев.

Как бизнесът финансира партиите

Емблематичен пример за корпоративен политически проект е партията „България без цензура“ на бившия евродепутат Николай Бареков. От свидетелски показания по наказателно дело за фалита на „Корпоративна търговска банка“ се разбира, че банката е субсидирала с близо 1.5 милиона евро Бареков преди изборите за Европейски парламент през 2014 година. Парите са предавани на близките на Бареков хора първо с пликове, а накрая с чували, разкрива свидетелят Бисер Лазов, който е бил сътрудник на мажоритарния собственик на банката Цветан Василев. Самият Бареков финансира с близо 240 000 евро собствения си политически проект. Голяма част от тези пари той получи, докато управляваше телевизия ТВ7, издържана от Цветан Василев.
Преди три години прокуратурата образува наказателно дело за финансирането на „България без цензура“. Част от даренията за партията бяха за сравнително големи суми, а декларациите за произход на средствата са били попълвани със съмнително сходен почерк от дарителите. Разследването не доведе до нищо.

През тази година председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов напусна политиката заради съмнения за корупционна сделка със строителната фирма „Артекс“. Под негово ръководство ГЕРБ първо гласува поправки в закона, които позволиха на фирмата да продължи да строи небостъргач в София. След това Цветанов си купи от нея луксозен апартамент на съмнително ниска цена.

Обсъжданите в София промени в закона за финансирането на партиите могат да се сравнят само с добилите европейска слава промени в румънския Наказателен кодекс. През 2017 година социалдемократите предложиха декриминализиране на корупционните престъпления с причинени вреди под 44 000 евро. По това време лидерът на партията Ливиу Драгня бе подсъдим по делото за злоупотреби за 24 000 евро. Румънците излязоха на масови протести и успяха да блокират промените. Социалдемократите изгубиха европейските избори, а Драгня влезе в затвора за три години по същото дело. Подобна гражданска активност в България засега изглежда невъзможна.

Красен Николов, Еuelectionsbulgaria.com

Bulgaria subsidises its own political corruption​​​​​​​

By Krassen Nikolov

Could the country the political elite of which is the most corrupt in the EU and is above the law, become even more corrupt? It turns out that it is possible. In the last few weeks, the Bulgarian parliament has been discussing a change in the Political Parties Act, which could lead to the complete abolition of parties’ subsidies from the state budget. The party GERB and the Turkish minority party DPS agreed that the business will support the parties instead with “transparent donations”. The change in law is advertised to the public as introducing the “American model” of party funding. This would be a complete change of the current model, given that the law now prohibits companies and religious organisations from financing politicians.

The idea is relatively simple, but if applied to the Bulgarian conditions it would not end up well. The business would finance best the party that promises the most and make commitments to it. The American model includes the legalisation of lobbyism.

This model has been working for decades in the US, but it has caused many problems there too. Some Americans criticise this model, claiming that it turns political leaders into corporate players.

But there is at least one huge difference between Bulgaria and the US – there is no rule of law in the Balkan state.

Bulgaria is still under the CVM monitoring of the European Commission because there have been no convictions for high-level corruption for the past 20 years. The country has no democratic traditions, and no system like the US system of checks and balances between the authorities that guarantee that the power would not be abused. There is no effective prosecutor’s office that can track the funding of the parties. All this would lead to total impunity for even greater corruption.

How come?

In 2016, the majority of voters supported a referendum on a proposal to reduce the state subsidy for the parties in Bulgaria from €5.5 to €0.5 (per valid vote obtained in parliamentary elections). The referendum was organized by the popular TV star Slavi Trifonov. The result of the referendum was not respected by the state because of the insufficient turnout that did not make the vote binding. The parliament refused to consider the result of the popular vote with the argument that the abolition of state subsidies would increase political corruption.

The people voted emotionally because they were highly disappointed with the political elite. The Bulgarians are convinced that the high-level corruption is grand. And there comes the logical question – why should they pay twice – once through corruption and second time through budget subsidies.

In May 2019 the question was raised again by Trifonov. He revealed that the parties actually received an illegally high subsidy of €6.6 per vote instead of €5.5. The illegal funding system has existed for the last 15 years. In this situation, Prime Minister Boyko Borissov tried to put an end to the scandal by proposing the parties’subsidy to be reduced to €0.5 per vote obtained.

Why now?

Borissov’s proposal is a demonstration of populism. It was done at a time when the prime minister began restructuring his GERB party. He got rid of his right hand Tzvetan Tzvetanov, who was responsible for the operational leadership of GERB and was organising the election campaigns. Now Borissov is determined to organize the party around himself. To do this he needs good results in the upcoming local elections. So it seems that he is ready to take actions that he does not believe in.

“We had enough of populism. Finally, it will be like in the Czech Republic, the billionaires and oligarchs will rule. The parties will become the property of businessmen. But I will not tolerate GERB being criticised (for the subsidies)”, the prime minister said after proposing a reduction of the subsidies to €0.5 per vote.

Two weeks later the famous DPS MP, businessman and media mogul Delyan Peevsky came up with the idea of ​​the “American model”. He explained that parties can not be funded with such a small subsidy and therefore it is not needed at all. He proposed “transparent” business financing model instead of the insufficient state financing.  Only a week later it became clear that GERB would probably support this idea.

Blow to the opposition

Changing the party’s funding model won’t particularly affect the parties in power. They have enough illegitimate ways of obtaining financing. The three main political parties – GERB, BSP and DPS – also have significant savings that will help them survive without donations over the next few years. Borissov’s party has nearly €12 million in deposits.

DPS can be supported by its own businessmen. Its honorable leader Ahmed Dogan recently acquired for the sum of €1,800 (no-error) a power plant the assets of which are valued at €43 million. Dogan will build a huge harbor near Varna. The founder of the DPS has long admitted that his party has “circles of companies”. Delyan Peevski is also a multimillionaire.

The biggest nationalist party – VMRO, has many properties that ensure its financial stability. Last year VMRO was also involved in a scandal of illegal sale of documents that provide Bulgarian citizenship. The Party “Volya” functions tanks to the fortune of its leader – the businessman Veselin Mareshki.

In this situation, the change in the party’s funding model strikes only the parties that are not in the parliament.

BSP claims that the idea of ​​the ruling party is to crush the opposition before the local elections. The socialist party predicts that the state subsidy model would be restored after the elections. “The ruling parties in Bulgaria do not need a subsidy because they are financed directly by the government and they do not even hide it,” said the country’s president Rumen Radev.

How business finances parties

“Bulgaria without censorship”, the party of former MEP Nikolay Barekov, is a striking example of a corporate political project. The Corporate Commercial Bank had subsidised Barekov’s party with nearly €1.5 million before the European Parliament elections in 2014. This was brought to light by a witness during the hearing of the bank bankruptcy penal case.

The money was given to people close to Barekov. First it was contained in envelopes, and finally – in  bags, reveals the witness Bisser Lazov. He was an associate to the majority owner of the bank Tzvetan Vassilev. Barekov himself financed his own political project with nearly €240,000. He received much of this money while managing TV7 – a media supported by Tzvetan Vassilev.

Three years ago, the prosecution started a criminal investigation of the Barekov’s party financing. The party received some big donations. And the donors that filled in the declarations of origin of their money had suspiciously similar handwriting. The investigation did not lead to anything.

This year, the chairman of GERB parliamentary group Tzvetan Tzvetanov had to leave politics because of suspicions of corruption in a deal with the construction company “Arteks”. While he was leading the GERB group in the National Assembly, the MPs changed the law so that the company was allowed to continue building a skyscraper in Sofia. Then Tzvetanov bought a luxurious penthouse, built by “Arteks” at price far below the market one.

The changes to the law on party financing discussed in Sofia can only be compared with the notorious changes in the Romanian Penal Code. In 2017, the Social Democratic Party proposed decriminalisation of corruption if the damages are less than €44,000. At that time, the leader of the party, Liviu Dragnea, was accused in a €24,000 corruption case. Thousands of Romanians came out to protest and managed to block the changes. The Social Democrats have lost the European elections, and Dragnea has been sentenced for three years. Such civil activity seems impossible in Bulgaria for now.