Брюксел с последно предупреждение: 6 нови наказателни процедури за България

в БЪЛГАРИЯ

Европейската комисия с нови наказателни процедури срещу България. Неизпълнените ангажименти, за които Брюксел търси отговорност от София са в няколко направления. Това са енергийно законодателство, финансови пазари, достъп до адвокат, обмен на данни между страните-членки по наказателни въпроси, дигиталната сфера, земеделие.

Проблемът е, че България не е изпълнила европейските директиви и не е уеднаквила стандартите си спрямо изискванията на Брюксел. Предявените искове на комисията по отделните проблеми не са само срещу страната ни, но и срещу други страни-членки. Ако Европейският съд прецени исковете на комисията като основателни, това може да доведе до финансови глоби за страната./BITelevision