Братя баламурници, спете и се надявайте на баба Стойна със съдрания галош!

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

Най-големият контрабандист бил шеф на Агенция Митници! Хвана̀ли го чуждите полицаи, тайно от нашите, защото бил човек на… всички ние знаем на кого. Братя баламурници, спете и се надявайте на баба Стойна със съдрания галош!

Акад Петър Иванов

Управляващата измет погна баба Стойна за говоренето и срещу Бойко Борисов (ВИДЕО)