Болница “Лозенец” се преобразува в търговско дружество

в България
Loading...

Парламентът реши в шестмесечен срок болница “Лозенец” да се преобразува в търговско дружество с принципал министъра на здравеопазването, съобщи БНТ.

Депутатите одобриха на второ четене промени в Закона за лечебните заведения, с които болница “Лозенец” престава да бъде лечебно заведение към Министерския съвет и става многопрофилна болница за активно лечение към Министерството на здравеопазването.

Преобразуваното лечебно заведение ще продължи да осъществява дейностите по обучение на студенти и специализанти като акредитирана болница към Медицинския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

До три месеца от влизането на измененията в сила Министерският съвет трябва да одобри проект на договор, с който се уреждат отношенията между министъра на здравеопазването и ректорите на съответните висши училища, на които до влизането в сила на този закон е предоставено управлението на държавно лечебно заведение.

ПО ТЕМАТА:

Защо НИТО ЕДНА ПАРТИЯ не пожела да отмени този закон ?

Loading...

Последни от България

Отиди Горе