А получаващите грантове от „Америка за България“?

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

„Наказателен кодекс: Чл. 105. (1) Който се постави в услуга на чужда държава или на чужда организация, за да и служи като шпионин, ако не е извършил деяние по предходния член (б.м. не е издал държавна тайна), се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.
(2) Деецът не се наказва, ако доброволно се разкрие пред органите на властта.“
А получаващите грантове от „Америка за България“?

 Борислав Цеков, Фейсбук

ПО ТЕМАТА