АЕЦ „Козлодуй“ №1 по българоубийство

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

Днес почти всички средства за масова дезинформация удариха барабана, че АЕЦ „Козлодуй“ за първи път била попаднала в ТОП 10 на най-печелившите компании в ЮГО-ИЗТОЧНА Европа. Но нито едно от тях не обяснява – как се получава това? Нека първо видим съобщението на групата, която провежда и публикува класацията (за по-добър преглед и прочит кликнете с мишката върху снимката, ако трябва и втори път):

В ТОП 10 на на-печелившите компании няма друга българска, поради което атомната централа е поставена под №1 в моето заглавие. А сега нека си припомним, как стана това?

Единствената причина за този „успех“ на фабриката за смърт е престъпната спекулация на енергийната борса. Е-ДИН-СТВЕ-НА-ТА! Няма и не може да има друга причина. Нека си припомним картинката от миналата 2018-та г., за която се отнася класацията:

Видно от графиката (ДВЕ в ЕДНО) средните месечни цени започват да се покачват още през летния месец август и с изключение на ноември неизменно растат. Именно през този период започват премерените и отдавна планирани спекулации на борсата. Спекулацията се състои в това, че държавните производители на електроенергия, под шапката на БЕХ (АЕЦ „К“, ТЕЦ „МИ2“ и НЕК), престават да изпълняват поетите от тях ангажимент пред Европейската Комисия да осигуряват определени количества електроенергия всеки час на сегмента ДЕН НАПРЕД, на енергийната борса. За това е разказвано и показвано в този блог толкова много пъти, така че ако искате повече информация просто се разходете по него.
Ето по-детайлен поглед върху цените на борсата от последните месеци на миналата година:

Средната цена от началото на годината расте с повече от 6 евро/МВт.ч. За ваше сведение от началото на 2019-та г. до ден-днешен средната борсова цена е вече почти 48 евро/МВт.ч. Това означава, че в следващата класация АЕЦ-а ще изкърти керемидите на покрива.

Ето какво ни подсказва това:

ТИ, който четеш това нещо, какво спечели от „успеха“ на фабриката за смърт? А?

Георги Котев

(Инж. Георги Котев е завършил Московския енергетичен институт. Над 17 години работи тясно в областта на реакторната и ядрена физика в АЕЦ „Козлодуй”.   Работил е в университета на Пиза като ядрен експерт.)

ПО ТЕМАТА