Вашият виртуален всекидневник за новини,анализи и коментари,като никой друг

Учредява се партията на българската политическа революция “България на труда и разума”-БТР

в България
Loading...

На 16.01.2018 г., официално започнахме процедурата по учредяването на партията на политическата революция у нас, “България на труда и разума”- БТР. Законът изисква публикуването на Учредителна декларация в поне един национален ежедневник. За тази цел ние използвахме вестник  “Труд”.

Още когато в края на октомври 2012 г. започвах да публикувам в икономическия образователен блог България и теорията на свободните национални валути, известна като Модерна монетарна теория (ММТ), за мен бе ясно, че това ще е само първата стъпка по пътя към практическото прилагане в България на принципно новата макроикономическа парадигма, дадена ни от школата на ММТ. И тъй като икономиката е винаги политическа, знаех, че успехът в това начинание ще зависи от това дали един ден ще успеем да излъчим правителство с широка обществена подкрепа, което да разбира същността на парите и начина на действие на съвременната парична система, и което в същото време да приложи тези познания в името на общия интерес.

Който е запознат с тези нови макроикономически идеи, знае, че България няма шанс в сегашната игра-рамка. Ние трябва да откажем да я играем и да започнем нова, различна. Това означава връщане на държавния суверенитет, освобождаване на българския лев от веригите на валутния борд, самостоятелна икономическа и външна политика извън олигархичния ЕС и НАТО.

Горните са само средства, чрез които БТР ще постигне основната си цел – висок жизнен стандарт, каращ всички български граждани да се чувстват горди членове на това общество.

От датата на Учредителната декларация, 15.01.2018 г., законът ни дава тримесечен срок, в който да проведем Учредително събрание, на което трябва да присъстват поне 500 учредители. От датата на учредителното събрание пък законът дава нов тримесечен срок, в който избраното ръководство на партията трябва да внесе нужните за регистрация в Софийски градски съд документи, между които са и подписани декларации за членство от поне 2500 човека.

Всичко ще зависи от това дали ще успеем да се съберем достатъчно хора около тези идеи в рамките на следващите 4-5 месеца.

Аз съм оптимист.

Райчо Марков

България на Труда и Разума – БТР

УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА” – БТР (публикувана на 16.01.2018 г. във в. “ТРУД”)

Днес, 15.01.2018 г. ние, обединени в инициативен комитет български граждани с избирателни права, основавайки се на нашите знания, професионален, социален и икономически опит, осъзнавайки своите конституционни задължения и отговорност към гражданите на Република България, заявяваме своята воля и готовност за учредяване на Политическа партия „България на Труда и Разума”, като приехме настоящата декларация.

  1. Ръководните принципи на “България на труда и разума” са:

– Пълен държавен суверенитет;

– Държавата съществува единствено заради общия интерес и благоденствието на гражданите;

– Върховенство на закона;

– Равенство пред закона за всички граждани;

– Представителна демокрация с улеснена процедура за референдуми.

  1. Целите на “България на труда и разума” са:

– Осигуряване и поддържане на сигурността на България като независима държава;

– Заличаване на безработицата, недопускане на нежелана инфлация и постигане на висок жизнен стандарт за всички български граждани;

– Опазване и облагородяване на българската природа;

– Реиндустриализация;

  1. Горните цели ще бъдат постигнати чрез:

– Незабавно премахване на 20-годишната концесия върху българския лев – валутния борд. Българският лев ще стане обществен монопол, издаван от държавата данъчен кредит, търгуващ се на международните валутни пазари при плаващ курс на обмяна.

– При демокрацията управлението на държавата е политически отговорно пред избирателите. Понятие като “независима централна банка” не може да съществува. Независима от кого, от народа? Затова БНБ става клон на правителството и поддържа основен лихвен процент постоянно равен на нула (политика на ниски лихви), което отстранява непроизводствените икономически ренти и насърчава труда и инвестициите в производството. Министерството на финансите спира завинаги издаването на държавни ценни книжа (“взимането на заеми”), което не само че е оперативно ненужно, но е и вид “социални помощи за богати”.

– Ще бъде наложен строг контрол върху дейността на българските търговски банки;

– Ще създадем постоянна държавна програма за гарантирана заетост на всички безработни, която ще изпълни на практика и чл. 16 от Конституцията: “Трудът се гарантира и защитава от закона”.

– Безплатно всеобщо образование и държавно гарантирано здравно осигуряване;

– Инвестиции в науката, изкуствата и културата, възобновяемата енергия, опазването на българската природа;

– Грижата за децата, пенсионерите и хората с увреждания;

– За да е независима една държава, освен от боеспособна армия, тя трябва да реши проблема с изхранването на населението и задоволяване на енергийните си нужди. Ето защо природните ресурси и енергията ще са естествени държавни монополи, а селското стопанство, както и други приоритетни отрасли, ще се ползват от държавна защита и подкрепа;

– Задължително военно обучение на пълнолетните граждани. Освен за поддържането на националната сигурност задължителната наборна служба сплотява нацията;

– Превръщането на  изборния процес в състезание на идеи при равни възможности . Това може да стане чрез забрана на частното финансиране на изборните кампании. Държавата ще осигурява равни възможности за представяне на политическите идеи и предизборни програми пред избирателите.

С настоящата декларация инициативният комитет открива подписка за набиране на членове-учредители на политическа партия “България на труда и разума”. Всеки гражданин с избирателни права, който отговаря на Закона за политическите партии, може да се присъедини към нея чрез саморъчно попълнена и подписана декларация за индивидуално членство по образец, утвърден от инициативния комитет.

Приканваме всички, които искат да станат съучредители, да попълнят и подпишат индивидуалната декларация за членство, одобрена от инициативния комитет и да я изпратят по пощата на адрес:

София, 1582, ПК 13 ; Георги Манолов

Контакт за декларация за членство в БТР:

Еmail: pp.btr.bg@gmail.com

За декларация за членство натиснете тук: ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ЧЛЕНСТВО В БТР

Страницата на България на труда и разума – БТР във Фейсбук

Как да превърнем България в държава на труда и разума? 10 стъпки (програма )

Последни от България

Отиди Горе