Това (само)убийство не е като онова (раз)следване

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

Над 80% от населението станаха висши „експерти“ по (раз)следване и доказване на всякакви видове (само)убийства, с изключение на тяхното собствено. Това ме принуждава да предприема извънредни мерки, с които да се разгранича от „експертите“, доброволни жертви на „медиите“. Моето лично разследване доведе до едно много по-мащабно и касаещо абсолютно всички истинско (само)убийство.

И то изглежда по следния начин,

(за по-добър преглед и прочит кликнете с мишката върху снимката):

Нито една от „медиите“, които от дни занимават 80% от „експертите“ с разчистването на сметки между престъпници никога и по никакъв повод не им е казвала, че през 2015-та г. България постига АБСОЛЮТЕН РЕКОРД по износ на електроенергия за цялата си 1336 годишна история. Горната графика показва, как се развиват нещата от тогава насетне. По всяка вероятност от догодина ще започнем трайно да внасяме?

Заради слабия интерес от страна на жертвите на собственото им (само)убийство няма да се впускам в подробности около загубите от това мероприятие.

Георги Котев

(Инж. Георги Котев е завършил Московския енергетичен институт. Над 17 години работи тясно в областта на реакторната и ядрена физика в АЕЦ „Козлодуй”.   Работил е в университета на Пиза като ядрен експерт.)