Термините «Цифрова икономика» и «електронно правителство» буквално означават – Електронен Концлагер

Loading… Всекидневно и незабележимо, стремително и безшумно, в световен мащаб се извършва най-голямата революция в историята. Наричат я глобална цифрова революция. Главната движеща сила в нея са: антихристиянският «световен елит» и специалистите във високите информационни технологии. Още 1968 година Збигнев Бжежински писа: «Нашата епоха не е просто революционна: ние влизаме във фазата на нова метаморфоза… … Продължете с четенето на Термините «Цифрова икономика» и «електронно правителство» буквално означават – Електронен Концлагер