Термините «Цифрова икономика» и «електронно правителство» буквално означават – Електронен Концлагер

в Свят

Всекидневно и незабележимо, стремително и безшумно, в световен мащаб се извършва най-голямата революция в историята. Наричат я глобална цифрова революция. Главната движеща сила в нея са: антихристиянският «световен елит» и специалистите във високите информационни технологии.

Още 1968 година Збигнев Бжежински писа:

«Нашата епоха не е просто революционна: ние влизаме във фазата на нова метаморфоза… Светът е на прага на трансформация, която по историческите си и човешки последствия, ще е по-драматична от френската или болшевишката революции…»


А 2000-та година писаха, че «Робеспиер и Ленин са били меки реформатори» (в сравнение с това, което предстои!).

Който се съмнява в достоверността на цитата да погледне ТУКЗбигнев Бжежински беше съветник и член на центъра за стратегически и международни проучвания в САЩ, председател на Трилитералната комисия, основател, на която беше Давид Рокфелер.

А авторът на бестселъра «Психология на лидера», личният консултант-психолог на редица водещи предприемачи и банкери от Европа и Латинска Америка, професор Антонио Менегети, публикуван в навечерието на 2000-та година, пише:

«Президентите са марионетки в чужди ръце. Решенията приемат, не Елцин, Клинтън или Ширак… Реално, икономическата власт на земята владеят тези, които, благодарение на /господството си над парите, над тайните масонско-мафиотски организации и над всичко друго, вкл./ комуникационните електронни мрежи, – контролират и изменят цялата икономика, така, както им е угодно».

За пръв път в историята на човечеството, на основата на редица международни съглашения, сключени на най-високо политическо ниво (Окинава 2000, Женева 2003, Тунис 2005), на планетата Земя се строи единно над-национално, глобално информационно общество или нова електронна цивилизация. Този социум наричат също и – глобално мрежово общество. Говори се и за процес на глобална цифрова трансформация на всичките сфери , в човешкия живот. Така светът става напълно прозрачен, но само за онези, които ръководят този процес.

От 2005 година ежегодно се провеждат Световни срещи на най-високо ниво, за построяване на единно глобално цифрово общество. Последната бе проведена в Женева, юни 2017 г.

При това, практически никой не казва, какъв ще е резултатът от реализирането на този богоборчески проект. Всичките разговори за цифровата икономика, само отвличат от най-главното, – от световната подготовка за възцаряване на глобалния тиранин – Антихрист, описан в Откровението на свети Апостол Йоан Богослов.

По-подробно за това, какво носи за Русия и нейните граждани «цифровата икономика» четете в статията « Смъртната присъда над държавата и личността» (Смертный приговор государству и личности).

Признание на руски офицер, началник на паспортен отдел на МВР: вече ни обучават как да поставяме лазерни щрих кодове на челата! (ВИДЕО)

Кратко формулирайки основните принципи на които се строи глобалната цифрова цивилизация, трябва да констатираме, че в този нов социум, законите за управление на кибернетичните системи автоматично се пренасят върху човешкото общество, а високите информационни технологии ще се използват за политически цели, – за поробване на едни хора, от други (за поробване на всички хора, от елита на юдосатанинското еврейство. Г.С.).

В такава античовешка система, свободният гражданин, от субект в правовите отношения, незабележимо за самия него, се превръща в номериран обект на жестокото управление, приравнявайки човека с животните, с вещите и стоките. Неслучайно има термини, като «електронен гражданин» и «биообект».

Всичките разговори за «прогрес», за подобряване качеството на живота и за удобствата, които носят на хората цифровите технологии, са само примамка за лекомислените и ленивите…

«Умният дом», «интернет вещите», «дистанционното медицинско обслужване», «домашните 3D-принтери», «робототехниката», «невроинтерфейсите», «изкуственият интелект» и други новости, преди всичко, носят множество заплахи за ползвателите и служат за обогатяване на интернет-плутократите и лихварите на XXI век, които получават абсолютна власт над «електронното» население.

Трябва още веднъж да напомним, че основата за построяване на глобалното цифрово общество, е присвояване на всеки гражданин, на цифров идентификатор на личността (ЕГН), а също и доброволното приемане и използване от гражданина, на този идентификатор, вместо човешкото му име, в отношенията с властите и с търговските структури, за получаване на материални блага и т.н. услуги.

Армагедон: Американската компания Three Square Market започва да имплантира чипове на сътрудниците си

Новият световен ред: Белгийска компания имплантира чипове на сътрудниците си

Тотален контрол: Слагат наночипове в мозъка на всички руснаци до 2025 г. (правителствен документ + видео)

Белегът на Звяра: Започнаха да имплантират микрочиповете, засега само в Стокхолм

Цифровият идентификатор е уникален, неизменяем, пожизнен и посмъртен номер (личен код – ЕГН), който се присвоява в базата данни на човека и на файла му – досие. Цифровото име става главно, и е определящо за физическото съществуване на човека в информационното общество.

Както при монашеския постриг, монахът, приемайки ново християнско име, влиза в общество на граждани, не от този свят, така и човекът, приемайки, вместо човешкото си име, цифров идентификатор на личността, влиза в новото «цифрово» общество на обезличени «електронни граждани».

Може ли човек, а още повече – християнин, да има две имена, които избирателно да ползва, в различни жизнени ситуации?

Някои казват, че даденото ни от Бога име, никой не може да ни отнеме. Което е абсолютно вярно. Но тук става дума за нещо съвсем друго, за това, че самият човек доброволно приема новото цифрово име, във вид на числа, за може да живее комфортно в обществото на потреблението, и да може «да купува и продава» (Откр. 13, 16-17)! И така, позволява, по своя воля, да го превърнат в номериран «биообект».

Отличителна черта на цифровото общество е преходът към електронни, безналични плащания. И в какво положение ще се окажат хората в тази система, вече неведнъж, подробно е било писано, вкл. и в публикациите: «Нашите и не наши, наличните и цифровите пари» и сензационното интервю на германския финансист».

Новият световен ред настъпи: Швеция се отказва изцяло от парите в брой

Какво ще е цифровата икономика за обикновения гражданин?

Представете си, че в един момент Вас напълно ви лишат от вашите собствени налични пари и от всичките ви традиционни документи, заверени с подписите на отговорните лица и с печатите на организациите, които са ги издали.

Актът за раждане, паспорта, атестатът, дипломата, шофьорската книжка, разните други удостоверения, пропуска за предприятието, документите за собственост, актовете за раждане на децата, медицинската карта, банковата карта и всичките други реални документи, – изведнъж бъдат заменени от “ваш“ електронен файл-досие, в базата данни, който е станал вашият електронен двойник, достъпът до който се осъществява с предявяване на вашето цифрово име (ЕГН).

Чрез същия файл се осъществява и достъпът до електронната ви сметка, на която се «съхраняват» уж вашите безналични виртуални пари…

Шок! Официално руснаци не съществуват!

И всичко това се управлява от неизвестни ви оператори или компютърни програми, намиращи се на неизвестно място, които напълно се разпореждат с вашите данни и вашите пари. Вие не знаете, може ли да имате доверие на тези хора /или роботи/, какви са замислите и намеренията им, и какво е тяхното духовно-нравствено състояние.

Операторът може леко да лиши човека от всичките му законни права или от части, от тези права. Може да постави на човека всякакви ограничения, заради религиозно-мирогледните му особености, а може и напълно да го лиши от всичките му права и средства за съществуване (и даже, от живота му).

В недалечно бъдеще операторите напълно ще бъдат заменени от бездушна програма, а цифровото име ще стане неотделимо от тялото на човека, и той ще се превърне в – «Цифров ангел» с имплантиран микрочип.

”КОНСПИРАЦИЯТА”, свърши. . .Идва истинско Време Разделно – Шокиращ документ! (част 1)

Виждате ли, колко забавна е «цифровата икономика»…

Всичките свои права, в т.ч. и правото на живот, човек ще трябва всеки път да изпросва от господарите на системата (а после, от едноличния господар – Антихрист)…

И това вече няма да е само тотален контрол, а робство, каквото човечеството още не е виждало!

Между другото, моя първи доклад на Кръглата маса в Държавната Дума на Руската Федерация, от 22 май 2001 година, така се и наричаше: «Електронно робство: кой е „ЗА“ ?»

В него аз привеждах откровението на основателя и несменяем патрона на Световния икономически форума в Давос, Клаус Шваб:

«На нас ще ни се наложи да се сблъскаме с контрапродуктивните последствия на глобализацията и нарастващите противоречия между тези, които глобализацията възвиси, и тези, които тя отхвърли, като отпадъчен шлак».

А политическият наблюдател на лондонския «Таймс» Саймънс Дженкинс писа тогава:

«Разколът между привържениците на „новия световен ред“ и тези, които възприемат глобалната интервенция, като опасност, са наистина бездънни, и са по-дълбоки от противоречията, от времето на студената война, и от сериозните противоречия между „гълъбите“ и „ястребите“, десните и левите».

За тези противоречия, за новите начини на прелъстяване на човека, и за възможностите за спасение на душите в цифровото общество, четете в следващите публикации.

Валерий Павлович Филимонов, руски писател-агиограф, специалист в областта на кибернетиката и системите за управление, – академик на Православното богословско отделение, на Петровската академия на науките и изкуствата

Превод, Григор Симов

Коя Америка познавате?

 

Loading...

Последни от Свят

Отиди Горе