Световното правителство и заговорът срещу Русия

в ПО СВЕТА

Всеруският център за изучаване на общественото мнение (ВЦИОМ) публикува резултатите от изследване на представите на жителите на нашата страна за конспирацията срещу Русия. Съответното допитване се провежда между 29 и 30 май сред 2000 респондента на възраст над 18 години. Участниците в допитването се избират случайно на основата на списък на стационарни и мобилни номера, регистрирани в страната.

„Две трети от руснаците (66%) смятат, че съществува група лица, която се стреми да препише руската история, да подмени историческите факти, за да навреди на Русия, да намали нейното величие. Сред 45-59 годишните и хората от старото поколение 60+ този дял е по-висок – по 72%. Четвърт от допитаните (26%) смятат, че такава група лица не съществува. Най-често към такава гледна точка се придържат младите хора от 18 до 24 години (47%( и хората с непълно средно образование (42%), които твърдят, че ако отделни историци преразглеждат историческите събития в Русия, то така е защото те се стремят да достигнат до истината. Повечето наши съграждани (63%) вярват в съществуването на някаква организация, която се стреми да разруши духовните ценности, формирани у руснаците, с помощта на пропаганда на нетрадиционните сексуални отношения. Най-голям е делът сред 45-60-годишните (69%) и хората със средно специално образование (67%). Към обратното мнение се придържат четвърт от руснаците (24%), говорещи, че в Русия няма никаква пропаганда на нетрадиционните сексуални отношения. Младежите (18-34 години) по-често от останалите (48%) твърдят, че хората, които се застъпват за правата на представителите на сексуалните малцинства в Русия не преследват разрушителни цели“, съобщава ВЦИОМ.

„Това, че „съществува група лица“, стремяща се да ревизира традиционните ценности и да препише историята е много очевидно. При това преимуществено в колективния „Запад“ от който до нас достигат само отзвуците от подобни опити. Да си спомним потискащата популярност на крайно нискокачествените произведения на „западната култура“, разнообразните псевдоисторически опуси, намерили място в нашата страна преди 15-20 години. На този фон нашите резултати показват и повишението на критичността на общественото съзнание по този въпрос“, коментира ръководителят на Центъра за социално-икономически изследвания към Института за социология на управлението на Руската академия по народно стопанство и държавна служба при президента на Руската федерация РАНХиГС Олег Чернозуб.

Същевременно руснаците са питани за световното правителство и неговата дейност. Две трети не се съмняват, че такова съществува и чиито интереси които еднозначно противоречат на националните интереси на Русия.

„За последните четири години в общественото съзнание се е закрепила мисълта за реалността на световното правителство: ако през 2014 г. така смятат 45%, то през 2018 г. вече 67% от руснаците. При това мнозина (33%) от привържениците на тази позиция се затрудняват да обосноват ясно своята гледна точка, а сред останалите звучат откъслечни аргументи. Към обратното мнение се придържат 24% от всички запитани (младежта е настроена по-скептично от старото поколение: сред 18-24-годишните 45% не вярват в съществуването на някаква организация, която да контролира световните процеси, докато сред 60 годишните и по-възрастните – едва 16%). Сред членовете на световното правителство на първо място се посочват олигарсите/финансистите/банкерите, за това говорят 23% от гражданите, вярващи в хипотезата за неговото съществуване. Като основна негова цел се смятат властта и влиянието, управлението на всички хора (заявяват 30% от респондентите). Днес повечето допитани, които са съгласни, че „световното задкулисие“ съществува, смятат степента на неговото влияние върху събитията за ограничено: 57% смятат, че то контролира само част от световните процеси (срещу 33% през 2014 г.). Освен това вече се е наложил доста устойчив стереотип за противоречието на интересите на световното правителство с националните интереси на Русия: делът на споделящите тази гледна точка (сред допитаните, вярващи в световното правителство) се е увеличил за 4 години от 57% до 74%“, гласи официалното съобщение на ВЦИОМ.

Превод: Поглед.инфо