Световното правителство и заговорът срещу Русия

в Свят
Loading...

Всеруският център за изучаване на общественото мнение (ВЦИОМ) публикува резултатите от изследване на представите на жителите на нашата страна за конспирацията срещу Русия. Съответното допитване се провежда между 29 и 30 май сред 2000 респондента на възраст над 18 години. Участниците в допитването се избират случайно на основата на списък на стационарни и мобилни номера, регистрирани в страната.

„Две трети от руснаците (66%) смятат, че съществува група лица, която се стреми да препише руската история, да подмени историческите факти, за да навреди на Русия, да намали нейното величие. Сред 45-59 годишните и хората от старото поколение 60+ този дял е по-висок – по 72%. Четвърт от допитаните (26%) смятат, че такава група лица не съществува. Най-често към такава гледна точка се придържат младите хора от 18 до 24 години (47%( и хората с непълно средно образование (42%), които твърдят, че ако отделни историци преразглеждат историческите събития в Русия, то така е защото те се стремят да достигнат до истината. Повечето наши съграждани (63%) вярват в съществуването на някаква организация, която се стреми да разруши духовните ценности, формирани у руснаците, с помощта на пропаганда на нетрадиционните сексуални отношения. Най-голям е делът сред 45-60-годишните (69%) и хората със средно специално образование (67%). Към обратното мнение се придържат четвърт от руснаците (24%), говорещи, че в Русия няма никаква пропаганда на нетрадиционните сексуални отношения. Младежите (18-34 години) по-често от останалите (48%) твърдят, че хората, които се застъпват за правата на представителите на сексуалните малцинства в Русия не преследват разрушителни цели“, съобщава ВЦИОМ.

„Това, че „съществува група лица“, стремяща се да ревизира традиционните ценности и да препише историята е много очевидно. При това преимуществено в колективния „Запад“ от който до нас достигат само отзвуците от подобни опити. Да си спомним потискащата популярност на крайно нискокачествените произведения на „западната култура“, разнообразните псевдоисторически опуси, намерили място в нашата страна преди 15-20 години. На този фон нашите резултати показват и повишението на критичността на общественото съзнание по този въпрос“, коментира ръководителят на Центъра за социално-икономически изследвания към Института за социология на управлението на Руската академия по народно стопанство и държавна служба при президента на Руската федерация РАНХиГС Олег Чернозуб.

Същевременно руснаците са питани за световното правителство и неговата дейност. Две трети не се съмняват, че такова съществува и чиито интереси които еднозначно противоречат на националните интереси на Русия.

„За последните четири години в общественото съзнание се е закрепила мисълта за реалността на световното правителство: ако през 2014 г. така смятат 45%, то през 2018 г. вече 67% от руснаците. При това мнозина (33%) от привържениците на тази позиция се затрудняват да обосноват ясно своята гледна точка, а сред останалите звучат откъслечни аргументи. Към обратното мнение се придържат 24% от всички запитани (младежта е настроена по-скептично от старото поколение: сред 18-24-годишните 45% не вярват в съществуването на някаква организация, която да контролира световните процеси, докато сред 60 годишните и по-възрастните – едва 16%). Сред членовете на световното правителство на първо място се посочват олигарсите/финансистите/банкерите, за това говорят 23% от гражданите, вярващи в хипотезата за неговото съществуване. Като основна негова цел се смятат властта и влиянието, управлението на всички хора (заявяват 30% от респондентите). Днес повечето допитани, които са съгласни, че „световното задкулисие“ съществува, смятат степента на неговото влияние върху събитията за ограничено: 57% смятат, че то контролира само част от световните процеси (срещу 33% през 2014 г.). Освен това вече се е наложил доста устойчив стереотип за противоречието на интересите на световното правителство с националните интереси на Русия: делът на споделящите тази гледна точка (сред допитаните, вярващи в световното правителство) се е увеличил за 4 години от 57% до 74%“, гласи официалното съобщение на ВЦИОМ.

Превод: Поглед.инфо

Loading...

Последни от Свят

Отиди Горе