Световните лихвари-юдосатанисти тържествуват и наглеят. Престъпното насилствено държавно-банкерско застраховане било „на загуба“ (ВИДЕО)

в БЪЛГАРИЯ

КФН и застрахователите крият истината за печалбата от „Гражданска отговорност“!

Защо никъде не показват ясна, достоверна и актуална сметка за общия баланс на застрахователите в България по задължителната „Гражданска отговорност“?

Като се има предвид принудителния характер на този тип застраховане, с факта, че, ако не плащат, автомобилистите подлежат на санкции, установени от държавата със закон.

Единственият източник на такава, съвсем не ясна, информация през лятото се оказа публикувано резюме на анализ от Комисията за финансов надзор – fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-publikuva-rezyume-na-analiz-na-pazara-na-zadalzhitelna-zastrahovka-go-9006.html – чрез което бе обосновано продължаващо повишаване на цените за потребителите.

В разразилия се публичен дебат по темата, представители на застрахователите се опираха изключително на този документ.

В него обаче няма нито една графика, работи се с прогнозни величини за отдавна изминали периоди, не се открива дори съответствие на данните с периодичната статистика, изнасяна в сайта на самата КФН, що се касае до основни показатели като брутен премиен приход, а изчисленията са извършени на база „крайна загуба“, възприемана предварително като основа и отнасяна също към случаите, за които резултатът е видимо положителен.

Вследствие от настояването на журналисти да бъде внесена яснота по тази иначе не особено сложна балансова сметка, преди десетина дни, зам.-председател на Асоциацията на българските застрахователи показа лист, където се вадят не само сумите за изплатени обезщетения и административни разходи на застрахователите, а и т.нар. „промяна в резервите“ (-117 млн.лв. за 2017 г.), заделяни за бъдещи искове, както се разбира от разговора – vbox7.com/play:38c6f7bdc4 (4:55″..).

Но ако през 2017 г. се заделят резерви за изплащане на бъдещи обезщетения, значи част от изплатените обезщетения към 2017 г. са покривани от заделените преди това резерви, вместо от премийния годишен приход.

Къде е тази положителна сума в сметката?

Още повече, административните разходи на застрахователите включват възнагражденията на техни служители, ръководен и пр. персонал, в т.ч. заети по граждански договори, където може да отива не малка част от печалбата.

В условията на недоверие към държавните институции, при ясно изразени техни лобистки актове в корпоративна изгода, против обществения интерес, кой вярва на КФН със застрахователите, че досега продават „Гражданска отговорност“ на загуба?

Единствено заинтересованите от тяхна страна ли са компетентни по проблема и защо не се поддържа ясна и публична сметка на въпросния баланс, а самите застрахователи из медиите се аргументират въз основа на претъпкано с числа, недобре обосновано и по същество лобистко резюме.

Автор:maxilian в Blog.bg

ПО ТЕМАТА:

Асоциация на застрахователите: „Гражданска отговорност” трябва да стане 1000 лв.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

https://bultimes.com/Няма-да-има-ГО-по-1000-лв-Ще-ви-я-вдигнат-на-500/