„Роднина, милиционер, роднина, милиционер“ беше осъвременено до „Дупка, милиционер, дупка, милиционер“

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ