Риболовен клуб ”Балканка”: Късно Е Либе За Китка! (ВИДЕО)

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

Тази вечер (20 ноември,бел.ред.) в Новините на БТВ директорът на БДДР заяви, че ще накарат сега областния управител да възстанови леглото на река Вит…?

Съобщението ни свари по средата на изготвянето на най-бруталната жалба до няколко дирекции и агенции на ЕК, която сме писали някога. Включително новия главен прокурор на ЕС и до някои други хора, с които сме в доста добри отношения, а те са заявили нетърпимостта си към финансиране на нарушения на Върховенството на закона със средства на данъкоплатците на ЕС.

Първата ни реакция на новината след 1500 лъжи, естествено, беше –

Късно Е Либе За Китка!

След това се позамислихме малко за вредите, които ще нанесем с тази жалба и че няма да е зле да включим в нея и някоя добра новина.

Затова сега се сетихме за следните няколко въпроса до „компетентните“ органи, за да сме наясно какво да напишем за „възстановяването“.

Първият въпрос е – за чия сметка? Тоест, кой ще плаща масрафа сега?

Вторият въпрос е – кой ще възстанови, освен естествената речна баластра, и приоритетно местообитание 91Е0*, картирано официално и ликвидирано из района, и за чия сметка?

Третият въпрос е – Как се възстановява естествено речно легло, а?

Ето само един пример. Ако разгледате внимателно прикачената снимка, ще видите как е изкопано речното легло до дъно и на повърхността се е появило подземното водно тяло, което е абсолютно забранено от ПУРБ да бъде разкривано. Да не говорим за Рамковата Директива за Водите и т.н . и т.н.
И камиони и багери и булдозери се разхождат в образуваната кал на нивото на подпочвените води, което води до замърсяване на подземното водно тяло в карстов район, който захранва източниците на питейно-битово водоснабдяване на сума ти населени места из района.

И докато естествената речна баластра досега играеше ролята на естествен филтър на водата, а крайбрежната растителност я пречистваше, преди да достигне до подпочвените води, сега:
…Как се възстановява ТОВА?

И върху изгладеното до блясък дъно как се насипва нова баластра, която реката де не отнесе при следващото наводнение, а?

И докато продължаваме с жалбата, очакваме някой да ни каже – кога най-после ще бъде уволнен Нено Димов? Желателно е да бъдем уведомени в най-скоро време, за да отразим в жалбата поне една добра новина на фона на всичко останало.

Ето ви темата ни за размисъл – Как и за чия сметка се възстановява ТОВА?

ПО ТЕМАТА