Различната истина за цената на тока в Германия

в ПО СВЕТА

Когото и да попитате в България ще отговори, че цената на електроенергията в Германия е ТРИ ПЪТИ по-висока, отколкото у нас. Но дали това е наистина така? Възможно ли е (из)родната политико-медийно-енерГЕПИйна мафия да изрича и дарява истини? Настанете се удобно и затегнете коланите!
За да разберем дали е вярно съотношението 3:1 и ако не, то какво е то в действителност ще ни помогне не кой и да е, а българският Национален статистически институт (НСИ). Използвайки техни данни и обработвайки ги по коректен начин получих следната комбинирана графика (за по-добър преглед и прочит кликайте с мишката върху нея):

На ДВЕТЕ фонови, хоризонтални, СИНИ графики се виждат усреднени по години цените на електроенергията за бизнеса, в Германия (ЛЯВАТА) и в България (ДЯСНАТА). Видно от тях, за последната отчетена 2016-та г., цената в България е 0,0992 евро/кВт.ч (9,92 цента/кВт.ч), а в Германия 0,0788 еврокВт.ч (7,88 цента/кВт.ч). Пак в сайта на НСИ са дадени и цените за битовите потребители.
Като усредня ПРЕТЕГЛЕНО (според потреблението от бизнеса (около 67%) и от бита (около 33%)) получавам средните годишни цени на електроенергията ВЪОБЩЕ, в двете страни, на предната графика, със знамената, в цента/кВт.ч. Така виждаме, че за 2016-та година цената на тока в Германия е бил по-висока от българската, но не с лъжливите 300%, а само с някакви си под 79%. Усетихте ли разликата?
И това се случва на фона на постепенно и необратимо отказване от услугите на ядрената мафия в Германия (до края на 2022-ра г.) и безпрецедентна инвазия на ВЕИ източниците. (Из)родната организирана престъпност сатанизира именно последните заради съотношението 3:1, което е вярно, НО само за бита, а НЕ ВЪОБЩЕ. От началото на 2018-та г. до днес производството на електроенергия в Германия от ВЕИ-та се равнява на 42,3% от общото производство. А днес, 29-ти май, пак Германия подобри абсолютния си рекорд по производство на електроенергия от СЛЪНЦЕ, в рамките на един календарен месец. Но понеже самият месец още не е свършил ще ви покажа окончателните данни, когато му дойде времето.

ЛЮБОПИТЕН ФАКТ! Количеството произведена електроенергия само от СЛЪНЦЕ в Германия, за настоящия месец май, се равнява на ПОВЕЧЕ ОТ ДВА ПЪТИ произведената от всякакви източници в България, за същия период. През това време (из)родната организирана престъпност няма проблеми да ни пробутва обещания за нова АЕЦ, за да ни открадне още някой и друг милиард.

Георги Котев

(Инж. Георги Котев е завършил Московския енергетичен институт. Над 17 години работи тясно в областта на реакторната и ядрена физика в АЕЦ „Козлодуй”.   Работил е в университета на Пиза като ядрен експерт.)