Преди да съдите Цветан Василев, отчетете, че…

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

…на него му липсват 4 милиарда от общо 6. В банковата система като цяло, липсват около 72 милиарда от общо 80. Фактически, банките като цяло са откраднали повече, отколкото е откраднал Цветан Василев. Може би, защото е патриот.
Преди да зададете някой тъп въпрос, проверете в БНБ 2 числа – колко са общо парите в обращение (8 милиарда) и колко са на документи спестяванията в банките (80 милиарда). Очевидно в банките има едни 72 милиарда, които не съществуват и много народ само си мисли, че парите му са там.
На фона на цялата банкова система, Цветан Василев може да се разглежда като позитивен борец за справедливост…
Добри Божилов, Фейсбук