Правилата на тоталния победител 1.0

в ПО СВЕТА

1. Правилото на огледалото. Хората около мен – са мои  огледала. Те отразяват аспектите на собствената ми личност, често не осъзнавани от мен. Например, ако някой е груб с мен, значи и аз в сърцето си съм готов да нагрубявам. Така че няма на кого да се обиждам.

2. Правото на избора. Разбирам и осъзнавам, че всичко, което се случва в живота ми – е резултат от моя собствен избор, въз основа на моите чувства и усещания. Така че  няма от кой да се оплаквам. Автор на своята съдба съм  аз самият.

3. Правилото за отговорността. Аз съм готов да поеме отговорност за своя избор и да се откажа от всякакви самооправдания – те са безполезни.

4. Правилото за погрешността. Аз осъзнавам погрешността на своите мнения и преценки. Привързаността към чувството за собствена правота рано или късно води до лична катастрофа. Който наистина вярва в собствената си картина за света, той не вижда реалния свят.

5. Правилото за съответствие. Имам точно това, и точно толкова, на което съответствам, нито повече, нито по-малко, независимо дали става дума за отношения или пари. Така че всички мои претенции са безсмислени. Затова, когато аз променям отношението си към това, което се случва – се  променят и обстоятелствата.

6. Правилото за присъствие – „Тук и сега“. Минало не съществува, защото вече го няма. Бъдеще не съществува, тъй като все още го няма. Привързаността към миналото води до депресия, а загрижеността  за бъдещето поражда тревога. Докато съм жив – аз съм безсмъртен. Има причина да се радвам. / info-maks.com