Последното престъпление на Иван Костов 3

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

Днес ще ви покажа съществуващата зависимост и непрекъсвана подчиненост на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов към дългогодишния му ментор и командир още от времето на ВМЕИ „В.И. Ленин“, където двамата са преподавали.

За целта е нужно единствено и само да посетите сайта на прословутата „лаборатория“ за анал(л)изиране на (д)риска, ръководена от Ив.Кост.

И там ще видите следната картинка,

(за по-добър преглед и прочит кликнете с мишката върху долната снимка):

А като бонус ще ви разкажа и покажа, как двамата разиграха последното престъпление, което доведе до новите по-високи цени на тока, които ще започнем да плащаме от следващия месец, за което вече ви разказвах в „Последното престъпление на Иван Костов“ и в „Последното престъпление на Иван Костов 2“.

Преди КЕВР да издаде разрешение за свиване на дела на АЕЦ „Козлодуй“ за регулирания пазар, а също така и за драстичното поскъпване от над 83% на цената на тока, който АЕЦ-а продава на НЕК за компенсиране на ЗАГУБИТЕ (вижте горните два линка), атомната централа изпраща на енергийния регулатор ЗАЯВЛЕНИЕ, с което настоява и за поскъпването.

От тук можете да видите последното ЗАЯВЛЕНИЕ от АЕЦ-а към КЕВР, с искането за поскъпването на тока от 1-ви юли 2017-та г.

И ето, каква интересна таблица виждаме на страница 12/74 от него:

В тази Справка №7 са посочени количествата и сумите за които е продадена електроенергията от АЕЦ-а на различните сегменти, като регулиран, директен, борсов, „свободен“ пазари, по месеци, за 2016-та г., т.е. за предходния регулаторен период, за да служи за ориентир за следващия.

Забелязвате ли големите бели петна?

Когато АЕЦ-а е изпратил това ЗАЯВЛЕНИЕ тези полета не са били бели, а запълнени с много правоъгълничета, а в тях – много интересни числа.

Когато в КЕВР са се запознали с числата на тях им е станало пределно ясно, че няма как да ни покажат тези числа и номерът с поредното поскъпване да мине.

Тогава Ив.Ив. взима ЗАЯВЛЕНИЕТО и отива с него при ментора си за съвет. Ив.Кост, го посъветвал следното.

Преди да сканира тази таблица отделни нейни части да бъдат покрити с бели листа, така че на копието да не се виждат интересните числа.

Така и станало.

Ето защо сега ние с вас няма как да проверим, дали новото поскъпване на ЗАГУБИТЕ и ликвидирането на квотата на АЕЦ-а за регулирания, т.е. за всички нас, пазар са обосновани и правомерни.

Няма как!

Така двамата анал(л)изатори на (д)риска ни предпазват от сърдечни проблеми?

Георги Котев

 

(Инж. Георги Котев е завършил Московския енергетичен институт. Над 17 години работи тясно в областта на реакторната и ядрена физика в АЕЦ „Козлодуй”.   Работил е в университета на Пиза като ядрен експерт.)

 


ВИЖТЕ ОЩЕ:

 

Последното престъпление на Иван Костов

Последното престъпление на Иван Костов 2

 Първите милиони на Иван Костов

 Първите милиони на Иван Костов 2