Няколко въпроса към ловците-баровци

Няколко неща не разбирам:

  • Какъв е кефът да убиваш тревопасни със снайпер?
  • Разрешено ли е да ползваш заглушител по време на лов?
  • Муфлонът не е ли защитен вид?
  • Защо слагаш клонка в устата на убито животно?
  • Когато се правиш на елит, червеният цвят на папионката е заради кръвта на убитите от теб ли?

Теодор Михайлов