Незаконните управления на България

в България

Искате ли новина? (Анти)българските правителства, всичките без изключение…повтарям, без изключение(!), са незаконни! От което следва, че нормалния данъкоплатец не само не е длъжен да им се подчинява, но даже е задължен да НЕ им се подчинява! Има пълното право да не изпълнява незаконните им и противонародни, противоконституционни разпоредби и практики.

Защо ли? Съдете сами…Ще ви дам само 7 основания, пък вие си преценете… Общо за всички избори:

1. Изборни фалшификации и измами, най-вече с мъртви души и с брутални купувания на гласове, вкл. и икономически и физически шантаж. Изборите, напомням, и обяснявам за разсеяните, са самият процес на предаването на властта от Суверена (Н.В. Българския Данъкоплатец, Народа) към неговите Слуги – политиците. ако този процес на предаването на властта е нарушен, лпорочен, пълен с измами, нарушения, и престъпления, можем ли да смятаме това предаване, неговото узаконяване, за нормално проведен, и завършен процес? В света на здравия разум, на бизнеса, на правото в междуличностните отношения, както и в отношенията между юридически лица това е невъзможно. за такова нещо като минимум сделката на прехода на тази власт или се анулира, или нарушителят на условията и на процедурата на тази сделка отива в затвора, и плаща огромни и тежки компенсации на ощетената страна. В света на голямата политика, на истинската власт (колко е истинска, това е друг въпрос) в България обаче този процес редовно се брои за извършен, и тази власт се брои за предадена. В същото време самите политици, самите те го заявяват най-редовно и го подкрепят с доказателства! Понякога се ограничават само с обвинения, и със заплахи за касиране, но това не променя същността, защото обвинените не вадят никога опровержения. Не съдят и за клевета. Изводът е очевиден: всички избори са с нарушения и фалшификации. Фалшифицирани избори не могат да произведат законна власт! Защото процесът на избирането на властта е опорочен с незаконни практики! Власт, която управлява в резултат на фалшифицирани избори, с нарушение на закона, е незаконна! И няма никакво значение, дали е призната от външни сили. Защото става дума за наша, вътрешна работа. И по българските, и всички закони тази власт е незаконна!

2. Систематично неизпълнение, нарушаване на общественния договорОбщественният договор е: предизборни обещания – следизборни неизпълнения = измами. Когато в правото (да речем, в бизнеса) едната страна дава своето търговско предложение, и обещава да свърши дадена услуга (работа) или да достави дадена стока с точно заявеи характеристики, а другата страна (Клиента) плати, и сделката не се осъществи, или се осъществи с нарушения на указаните параметри на сделката, то тази сделка всеки съд спокойно признава за недействителна, и виновната страна плаща компенсации на пострадалата, и/или отива в затвора. По наказателния кодекс това е мошенничество и измама в особенно големи размери). С това никой човек, в ясно съзнание, и нелишен от здрав разум не спори. Това е нормалното. Какво да направим ли? Просто следващия път си препишете предизборните обещания и сравнете в рамките на първите 6 месеца – има ли даже намек, или мисъл за начало на започването на изпълнението на тези обещания. Един въпрос със систематично предизвестен отговор. Изводи? Според мен е очевидно: Власт, която нарушава обществения договор, не може да е законна! Няма нито едно морално, или законово основание за това!

3. Всички правителства нарушаваха грубо Конституцията на Република БългарияКоето автоматически ги прави престъпници, без право на власт, без право да представят Суверена, да сключват сделки от името на България, и да подписват каквито и да е документи от името на държавата България. Нямат право нито на законодателна, нито на изпълнителна власт. Който се съмнява, нека поне веднъж в живота си внимателно прочете тези 20-на страници. Те са ОСНОВНИЯТ ЗАКОН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ! И сравнете делата на „вашите“ управници с тези задължителни предписания. Даже последните изменения в сега действащата Конституция бяха направени в нарушение със закона (не се свика Велика народно събрание), което я прави незаконна! За последното, днешното действащо правителство, или за последните 20 години, изберете сами.

4. Всички правителства НЕ СЕ допитаха до Суверена (техния работодател – Народа) чрез Референдуми по всички стратегически и кардинално значими въпроси, които касаеха националната безопасност и суверинитета на страната. Което също е нарушение на Конституцията и пряко неизпълнение на служебните им задължения. Всички ни обещават „Швейцария на Балканите“. Но нито веднъж не направиха това, което в Швейцария е редовна практика, а именно: референдум по всеки жизнено-важен закон или въпрос за страната. Защото, както се изразява Петър Патриков: „не Швейцария прави референдуми, а референдумите правят от Швейцария това, което е„. 3-4 пъти годишно, по 20-30 въпроса на референдум. Тук обаче не искат, не допускат такава Швейцария! Въпреки, че по Конституция са длъжни именно това да направят. Защо така ли? Изводите си ги правете сами, не сте малки деца. Всъщност, подсказвам: по Конституция властта произтича от народа, и се упражнява в името, и в интерес на народа. Народът обаче досега не е питан нито веднъж: нито на избори, нито на референдуми. И не ми говорете за изборите досега. Защото избори по пропорционалната избирателна система изключват по определение каквото и да е народовластие! Прекият антидот на тази Система са мажоритарните избори в 2 тура, плюс референдуми. Именно затова всички досегашни представители на всички управляващи панически заобикалят, оплюват, не приемат даже обсъждането на мажоритарната система. Измислят хиляди небивалици, за да запазят това, което имаме сега. А имаме власт, която не произтича от народа, не управлява в интереса на народа, и не е в името на народа. Власт, която е противоконституционна по същността си. Ако противоконституционната власт не е незаконна власт, кажете ми, кое тогава е незаконно?

5. Всички правителства се занимаваха със законотворчески актове за лично облагодетелстване и в ущърб на Конституцията и интереса на народа и държавата България. Което също е нарушение на Конституцията и криминализиране на дейността им. Не вярвате ли? Ами недейте ми вярва. Проверете. Вече няма мерзост, престъпление, предателство, конфликт на интереси, слугинаж в полза на чужди държави, които да не са не само разкрити, разобличавани, но вече даже и съвсем свободно публикувани с доказателства из медиите, и интернет. Резултат? Резултатът предстои. Но изводът е (още веднъж), че тази власт е незаконна! Не само в моралния, но и в прекия, законов смисъл на тази дума!

6. Всички правителства се занимаваха с дейности и протекционизми в полза на доказано външни корпоративни и държавни интереси, противоположни по посока на интереса на държавата България и на Суверена-работодател – народа българскиТова пък по силата на Наказателния кодекс е държавна измяна и също е углавно престъпление. Съмнявате ли се? Питайте не първия срещнат адвокат, а ако щете студент от юридическия в четвърти курс. Още едно основание тази власт да се определи не само като незаконна, но и като престъпна.

7. Всички правителства се занимаваха със шпионаж в полза на чужди държави и публикуваха секретна информация от стратегическо значение за националната ни сигурност. Всичко това започна още от началото на 90-те години, с предаването на папката с „оня списък“ от Ахмед Доган на представители на турското посолство. Такива „епизоди“ през последните 2.6 десетилетия имаше много. И нищо. Още едно национално предателство. Има ли съмнения по този въпрос? Въпроси, казвате, нямате…Ще ви кажа още нещо. Аз не съм юрист, но ето тук Легитимна ли е съдебната власт в България? има правен анализ от Соня Крумова Младенова, Народен представител в Седмо Велико народно събрание, 22 София-окръг многомандатен избирателен район, където на юридически обоснован език (Съгласно §4 и във връзка с §3 ал. 2, от Конституцията, приета на 13.07.1991), е обяснено, как всичко, което е направено от всички власти в България след 13.07.1992 е противоконституционно, незаконно, и няма прави последствия (освен да вкараме в затвора виновните).

Ще ви дам само няколко цитата, за да разберете: Незаконни, нищожни, и недействителни са:

 • Законът за съдебната власт е Обнародван в ДВ,бр.59 от 1994 г. с последвали актуализации до ДВ, бр.6 от 1999 г.и по-късно;
 • Гражданско процесуалният кодекс е Обнародван в ДВ, бр.59 от 20.07.2007 г.;
 • Административно процесуалният кодекс е Обнародван в ДВ, бр.30 от 2006 г.; Наказателно процесуалният кодекс е Обнародван в ДВ, бр.86 от 2005 г.;
 • Законът за адвокатурата е Обнародван в ДВ, бр.55 от 2004 г.;
 • Законът за правната помощ е Обнародван в ДВ, бр.79 от 2005 г.

като приети извън срока, разпореден в § 4 във връзка с § 3 алинея 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Конституцията Република България (в сила от 13.07.1991 г).»

“Изложените правни аргументи се отнасят и до Конституционната отмяна на цялостното законодателно творчество на всички народни събрания, след 13.07.1992 г. и до днес.”

“От изложеното следва и извода, че съдебната власт в Република България не е легитимна.”

“Означава, че в „съдебната система” работят нелегитимни, неовластени, неоправомощени, неоторизирани от съобразени с Конституцията закони, лица.”

“Поради липса на легитимност на съдебната власт, всички регистрации и пререгистрации на политическите партии в Република България, извършени от съдилищата след 13.07.1992 г. не могат да пораждат правни последици, присъщи на легитимните съдебни актове.”

“С прякото си действие Конституцията на Република България отменя действията на съдилищата след 13.07.1992г. и обявява нищожността на решенията им по регистрацията на политическите партии като извършени от некомпетентни и неовластени лица.”

“На свой ред, тази съдебна нелегитимност намира отражение в избирателното право след 13.07.1992 г. и подлага под съмнение провеждането на легитимни избори за народни представители, президент и вицепрезидент, на правителство, на местни органи на власт и т.н., както по отношение легитимността на учредените или образувани от тях органи, съюзи, агенции, асоциации и други организации, акционерни дружества и др. както и решенията за членство в тях.”

“Липсата на легитимност по отношение на народните представители, на народното събрание, на свой ред, означава, че :

 • този форум, чиито членове са те, няма правомощията, компетентността да прави политика;
 • да избира и гласува членовете на изпълнителната власт (правителството);
 • да избира от своята квота конституционни съдии и членове на Висшия съдебен съвет;
 • да изменя или допълва Конституцията на Република България;
 • да гласува, приема и обнародва закони;
 • да утвърждава междудържавни спогодби и договори;
 • да взема решения относно членство на страната в международни организации и съюзи;
 • да си определя възнаграждения и др.

Такова събрание няма никакви правомощия.”

“Прякото действие на конституционните норми отменя законите, които им противоречат. Всички след 13.07.1992 год. Тези закони са много и почти всичките са свързани с плащания.

В защита на правата и свободите, на интересите на българските граждани, особено важна е разпоредбата на чл.60, алинея 1 от Конституцията:

„Чл.60./1/ Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със ЗАКОН, СЪОБРАЗНО ТЕХНИТЕ ДОХОДИ И ИМУЩЕСТВО.”

Такъв закон, определящ размера на данъците и таксите според доходите и имуществото на отделния човек не е приеман и издаван след 13.07.1991 г. и до 08.03.2010 г.”

«С други думи, на основание прякото действие на Конституцията на Република България, в сила от 13.07.1991 г.:

 • Няма такси смет;
 • Няма такса електрическа енергия;
 • Няма такса топлофикация. /Следва прекратяване на хилядите дела по така нареченото „заповедно” производство по чл.410 от Гражданскопроцесуалния кодекс и др.образувани по непораждащия правни последици, противоречащ изцяло на Конституцията ГПК.
 • Няма такса телефони;
 • Няма такса билет в транспорта;
 • Няма пътна такса;
 • Няма винетки,
 • Няма такси „синя” зона,
 • Няма глоби за „паяк”и т.н.
 • Няма данък смет, нито данък сгради.
 • Няма такси електричество, вода, топлофикация /парно/.
 • Няма платена държавна образователна система.
 • Има безплатна държавна медицинска помощ , но и платена частна медицинска помощ, съобразени с доходите и имуществото на всекиго отделно и така нататък.»

Накратко казано: НЯМА ТАКСИ, НЯМА ДАНЪЦИ във вида, в който се налагат от управляващите.”

———

Ще ви кажа нещо повече: незаконна е не само тази власт, но и всичко, което направиха с нас, и с живота ни:

 • приватизацията е незаконна. Не само на естествените монополи, а на всички ограбени и разрушени предприятия. Могат да се върнат съвсем законно в наши, национално-български ръце!
 • незаконни са всички концесии. Също могат да се върнат в собственост на държавата, и да се осъдят грабителите за неустойки, щети, и кражби. И вариант «добросъвестен клиент» няма да минат.
 • незаконно е унищожението на БНБ, закачането на България към МВФ, и унищожението на финансовата ни система. От това следва и, че:
 • назаконни са кредитите (дълговете), които е взела България. Това означава, че можем да го признаем като «омразен дълг», както направиха в Исландия – това е вече юридически утвърден терми.
 • незаконни са и вашите кредити, драги българи! Както и условията на вашите ипотеки, кредитни договори, и лихвата, с която са ви натоварили! Могат да се анулират! По закон!

Питате, какво да направим ли?

Ще ви кажа първо – какво няма смисъл да се прави: да очаквате от незаконната власт да направи каквото и да е полезно и законово действие във ваша/наша полза, на базата на нашата законно желание да се върне часовника на историята към Конституцията (законната) до 13.07.1992.

Какво смятам, че трябва да направим, ако сме народ, а не мърша:

1. Съберете се на групи от по 5-10-20, колкото повече, толкова по-добре. Целта е да си разделите разходите за адвоката, да ви стане достъпно евтино на калпак. Ще го направите като колективен иск – имате това право.

2. Правите един колективен иск за нанесени щети, при който и да е адвокат, който ще ви помогне с оформянето му. Накратко: искаме си Конституцията до 13.07.1992 и искаме признаване за незаконни всички правни и финансово-кредитни действия, които са осъществявани след тази дата. Защото те са ни ощетили, ние сме ищец.

3. Споделете после във фейсбук, във форумите, в интернет образеца за вашата правна формулировка, за да се използва от другите като шаблон – ще спестим време, и ще стане по-бързо, по-силно, и ще свърши повече работа.

4. Когато стотици, хиляди от вас се съберат на групи от по 5-10-20 човека, които да ангажират адвокати, които да депозират, и да задвижат исковете ни, и когато тези искове са еднакви, това ще задръсти цялата правна система, и ще са принудени да ги приемат за разглеждане. Те нямат правно основание да откажат да ви регистрират жалбата/заявлението/иска, както ще го оформи вашия адвокат! А щом веднъж влезе в системата, са длъжни, бавно или бързо, рано или късно, да му дадат ход. И когато не дадат положително решение по вашия иск (ще има и такива) се придвижва нагоре, докато стигне до международен арбитраж. В Страсбург, както добре знаете. Заедно това е по-лесно, отколкото поединично.

5. Обединете се в групи във фейсбук, съгласувайте действията си. Безплатно, но изключително важно е. Когато правото е на наша страна, шансовете ни се увеличават. Колониалните господари не ни считат за хора, и не спазват никакви правила, но имат вроден страх от силата на Закона! Даже и това да е туземно-колониален (по техния мироглед) закон. Защото знаят много добре, че управление, което е явно, публично известно като незаконно, не може да бъде стабилно, и ще падне! Точно така, както по аналогичен начин си отидоха от Индия, по времето на Махатма Ганди.

Това е! Действайте, не се бавете! Докажете, че сте граждани, а не паплач! Че сме народ, а не мърша…

Споделяйте! / Пламен Пасков

ВИЖТЕ ОЩЕ: 


«В България няма нито една легитимна държавна институция и нито една законна такса!.” Всъщност около 100 са общо различните такси в България, а ние не сме се натъкнали на законна такава. Всичките ни анализи говорят, че всички държавните такси са незаконни. Няма законова основа за тях.»


В тази статия е разяснено, защо НЕ Е легитимна съдебната власт в България! 
Автор на материала е Соня Младенова, подписала Конституцията на Република България;
«От изложеното следва и извода, че съдебната власт в Република България не е легитимна. С други думи, на основание прякото действие на Конституцията на Репулбика България, в сила от 13.07.1991 г.: Няма такси смет; няматакса електрическа енергия; няма такса топлофикация. /Следва прекратяване на хилядите дела по така нареченото „заповедно” производство по чл.410 от Гражданскопроцесуалния кодекс и др.образувани по непораждащия правни последици, противоречащ изцяло на Конституцията ГПК. Няма такса телефони; няма такса билет в транспорта; няма пътна такса; няма винетки, няма такси „синя” зона, няма глоби за „паяк”и т.н. Няма данък смет, нито данък сгради. Няма такси електричество, вода, топлофикация /парно/. Няма платена държавна образователна системаИма безплатна държавна медицинска помощ , но и платена частна медицинска помощ, съобразени с доходите и имуществото на всекиго отделно и така нататък. Накратко казано: НЯМА ТАКСИ, НЯМА ДАНЪЦИ във вида,в който се налагат от управляващите.»

Последни от България

Отиди Горе