НОИ преизчислява служебно пенсиите на 258 000 работещи пансионери

Националният осигурителен институт (НОИ) ще преизчисли служебно пенсиите на 260 хил. пенсионери. Причината е обнародваният в днешния брой на „Държавен вестник“ Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено от 13 март насам.

Според предвиденото със закона ще бъдат преизчислени личните трудови на около 258 хил. работещи пенсионери, които имат придобит осигурителен стаж след 31 декември 2018 г. Преизчисляването ще се извърши считано от 1 април 2020 г. Ще се калкулира повторно само осигурителният стаж, придобит след пенсионирането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията.

Пенсиите на пенсионерите, които са подали заявления за служебно преизчисляване на пенсиите им през 2019 г. (91.1 хил. лица), както и тези, които са поискали такова преизчисляване в периода от началото на 2020 г. до въвеждане на извънредното положение на 13 март (56.6 хил. лица) т.г. ще бъдат преизчислявани, съгласно заявеното от лицата, тоест от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението в съответната година.

С оглед на това, пенсионерите трябва да имат предвид, че от 24 март 2020 г. в приемните на НОИ няма да бъдат приемани заявления на хартиен носител за преизчисляване на пенсиите с осигурителен стаж и/или осигурителен доход, придобити след пенсионирането (заявления образци УП-26 и УП-26.1).