Минималната работна заплата им е твърде висока, работниците са „търтеи“ и неквалифицирани. С помощта на правителството отвориха широко вратата на трудовия пазар за работници от трети държави, за да осигурят трудов и социален дъмпинг в най-бедната страна в ЕС!

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

Утре, 1 май, 11 ч. шествие от площад „Св. Неделя“ до музея „Земята и хората“