Марксизмът като проект на Илюминатите

в Любопитно

Йосиф Висарионович Сталин не се отказал от идеята на Земята да бъде построено справедливо общество, но разбирал, че комунизмът на Карл Маркс и Владимир И. Ленин няма нищо общо с онзи комунизъм, който от хиляда години е битувал у нашите прадеди от древната загинала цивилизация. На Сталин разказали за нейното величие, за това, че бялата земна раса от хора, обединена в семейни отношения, няма земен, а космически произход…

Но главното е, че Сталин разбрал какво представлява проектът Маркс-Ленин. Владимир Илич като силно увлечен, но не много образован човек, се хванал на въдицата на новата модерна идеология и Сталин го разбрал.

Онова обаче, което замислил Карл Маркс, ужасило Сталин. За да разбере това, трябвало да знае какво представлява талмудическият юдаизъм. Сталин познавал добре Библията-Тора; неслучайно учил в духовна семинария.

В Библията Йехова или Яхве, обръщайки се към избрания народ, казва, че цялата собственост на „акумите“ – така ционистите наричат неевреите, по-скоро християните, на Земята, рано или късно, ще принадлежи на евреите, а народите, които им се съпротивят, на тях и на бог Йехова, ще бъдат изтребени.

Но да се върнем на Карл Маркс. Какво при него нещо не е така? Много неща… и неправилното тълкуване на историческия процес, и наивното разбиране на законите на икономиката. За марксизма трябва да се говори отделно. Но сега трябва да се спрем на една марксистка тънкост, на която следва да обърнем внимание.

Според Маркс, с което бил съгласен Ленин, социалистически отношения трябва да победят едновременно в много, ако не във всичките страни, казано с други думи – в глобален мащаб. Ако това не се случи, построяването на социализма на Земята е невъзможно. Социализмът, още повече комунизмът, в отделно взета страна, дори да е най-голямата и най-богатата на ресурси, е утопия. Такова общество, преминало в социализма, трябва отново да се върне в лоното на капитализма и да чака когато в останалия свят узреят предпоставките за социалистически революции. Това е теорията на Маркс и дайте да видим как тя изглежда на практика.

Преди всичко е необходимо да се разбере, че едновременно в много страни, дори в три или в пет едновременно, революционни ситуации не могат да възникнат.

Нека да си спомним как избухваха буржоазните революции в Европа: първо капиталистическите отношения сменят феодалните в Холандия; това се случва в първата половина на 17 век. След няколко години, след две кръвопролитни граждански войни, буржоазната революция побеждава в Англия. Във Франция в резултат на Великата френска буржоазна революция буржоазията идва на власт едва през 1794 г. Излиза, че революционни ситуации не възникват едновременно в много страни. Твърдението на Маркс, че социалистическата революция може да победи само ако има глобален характер, е лъжливо. Защо?

Отговорът лежи на повърхността: всяка революция, още повече социалистическа, не само разрушава прогнилата държавна машина, но и преразпределя собствеността. Старите собственици се сменят с нови. Когато победят социалистическите отношения, националните буржоазни елити или се изгонват от страната, или се ликвидират. Цялата частна собственост се национализира.

Но ако социалистическата революция е победила само в една страна, според теорията на Маркс тази скорострелна революция е нежизнеспособна, тя противоречи на общата теория за социалистическите революции, която той, Маркс, измислил, и това значи – връщане назад, към капитализма.

Но старите собственици ги няма. Националният елит в резултат от революцията се оказва унищожен. Какво да се прави сега? Значи, трябва да се предадат и властта, и промишлеността, и всичките природни ресурси на страната на новите господари. Въпросът е кои са те. Разбира се от само себе си – на най-напредничавите и най-революционните.

Дайте сега да си спомним кои са най-напредничавите, най-революционните и най-активните? Разбира се, представителите на „богоизбраните“. Нали те бяха толкова активни и добре разбираха какво е марксизмът? И буржоазните, и социалистическите революции са оглавявали винаги те. Достатъчно е да си спомним нашите революционери – почти цялото първо съветско правителство се състои от евреи.

Ето това е тя: тайната на марксистко-ленинското глобалистко разбиране на социализма. Първо с красиви лозунги да увлечеш народните маси в революцията, след това чрез уж необходимия терор и гражданска война да пролееш океани от кръвта на омразните акуми, изтребвайки така целия национален елит. А след това, базирайки се на теорията на Маркс, че социализмът е невъзможен в една отделно взета страна, да вземеш кормилото на държавната власт, финансите, промишлеността и недрата, с една дума – всичките ресурси на завзетото по този начин общество.

Целият този ужас се случи с Русия. Първоначално троцкистката групировка, прикривайки се с революционни лозунги, през октомври 1917 г., дойде на власт. След това разпали в страната съвършено ненужния червен терор. И точно той провокира гражданската война, а след това за сметка на честните болшевики и народа, победи в междуособиците, и троцкистите си спомниха за тезата на Маркс: тъй като световната революция не успя, значи в Русия е необходима реформация на капиталистическите отношения. Ето защо се появи необходимостта от провъзгласяването на НЕП-а. Затова не бива да се обвинява Ленин, че отстъпил в полза на дребната буржоазия заради съживяването в страната на стоково-паричните отношения.

Троцки и неговите хора, още докато Улянов беше жив, пое курс към реставрация на капитализма в Русия и Ленин се хвана на въдицата му. След смъртта на Илич Троцки не скрива този курс. Ето защо „пламенните революционери“ със спокойна съвест започнаха да разграбват Русия. Те действаха по Маркс и именно затова обвиняваха Сталин в отстъпничество от идеалите на световната революция. От цялата им компания Йосиф Висарионович беше един банален необразован човек. Дори Троцки, отлично подготвен ционист, масон във висше посвещение и агент на британските специални служби, не разбра кой всъщност е Сталин.

Колко успяха да присвоят, фактически да откраднат, съратниците на Ленин в Русия, е трудно да се каже. Тъмните им дела и до днес са скрити от обществото. Руският писател Сергей Норка успя да открие някои факти:

Каменев – 40 милиона швейцарски франка в „Креди Суис“, 100 милиона франка в „Париба“, 700 милиона марки в „Дойче банк“.
Бухарин – 80 милиона франка във „Уестминстър банк“, 60 милиона франка в „Креди Суис“.
Рудзутак – 200 милиона марки в „Дойче банк“, 30 милиона фунта в „Уесминстър банк“.
Дори Феликс Дзержински откраднал 70 милиона швейцарски франка.

Колко са откраднали другите „пламенни“, все някога ще научим.

В наше време либералите и демократите от цял свят проклинат Йосиф Висарионович за това, че притиснал троцкистите, по-точно навъдилия се в следреволюционна Русия нов буржоазен елит, до стената. Елитът, не национален, а чуждороден, по своята природа интернационален, фактически ционистки.

Кои бяха разстреляни през 1937-1938 г.?

Ярките марксисти-ленинци! Те трябваше да бъдат разстрелвани. Ако Сталин не беше ги разстрелвал, тогава щеше да се случи онова, което се случи със Съветския съюз и с Русия в резултат от горбачовско-елциновата неотроцкистка перестройка. Всичко вървеше към такъв финал: към пълното ограбване на страната, разпадането й и превръщането й в суровинен придатък на Запада.
Но на пътя на тази крадлива паплач се изправи Йосиф Висарионович Сталин. За съжаление против неотроцкистите от края на ХХ век – Яковлев, Горбачов, Елцин, Гайдар и др. не се намери някой Сталин. И в това е трагедията на нашия народ…

Георгий А. Сидоров
Откъс от книгата „Тайният проект на вожда“
Издателство PACПEP

 

ПО ТЕМАТА:

Талмуд – учението на омразата

Талмудическата основа на системата – Хомосексуализъм и педофилия

Комунизмът и Новия Световен ред са основани на юдаизма

Сталин, марксизмът, дегенеративният комплекс при евреите, тайната на библейския проект и ролята на обрязването в юдаизма

Сталин за масоните, илюминатите и тайните сили, които ги управляват

Откровението на един член на Синедриона за плана срещу славянските народи

Бенджамин Фридман предупреждава Америка (ВИДЕО)

Какво направиха евреите за България? (книга – безценна)

Как Маркс обслужи интересите на финансовия капитал

Защо банкерите финансираха революциите и комунизма?

 

Loading...

Последни от Любопитно

Отиди Горе