Май 2018 г. | Икономически преглед с проф. Ричард Улф (ВИДЕО – БЪЛГАРСКИ СУБТИТРИ)

в СВЯТ

Във времената на икономическа криза, все повече големи имена и медии ни припомнят, че идеите на Карл Маркс не са изгубили актуалност. Какъв е неговият голям принос за разбиране на икономическите процеси и заобикалящия ни свят като цяло, разказва американският професор Ричард Улф.

Още от проф. Ричард Улф