Вашият виртуален всекидневник за новини,анализи и коментари,като никой друг

Каталуния! Що е то?

в Свят
Loading...

                   По конституция Испания представлява силно децентрализирана форма на териториална организация. Автономните области са най-голямата единица и гарантират упражняването на правото на автономия и самоуправление. Но също така Испания не е федерация и държавата е по-висша от автономните области. Испанският Конституционен съд нарича този модел на териториална организация „държава от автономии“. Има известно разделяне на така наречените исторически области със силна регионална идентичност : Баския, Каталония и Галисия, които са получили статут на автономия по време на Втората испанска република (1931–1936). Историческите области имат по-широка автономност, включително контрол върху местните избори. Още докато се пише конституцията, Андалусия също започва да иска самоуправление, което води до нейното признаване за историческа област. В крайна сметка правото за самоуправление е разширено и важи за всеки регион, който го поиска. Андалусия е най-голямата област по население, Балеарските острови са най-малката по площ. Най-богата и силно финансово-икономически е Каталония.


                   Българите не знаят, каква историческа зависимост може да разровим в днешните събития в Испания. Фрапиращи!


                   Българлъкът е термин който е забравен отпреди 800 години, след монголо-татарските нашествия започнати от Чингизхан. Българлъкът представлява българската етническа общност от племена и народи в съвременността или близкото минало, имащи самосъзнанието, че са произлезли от български народи и племена от най-дълбока древност. От най-дълбока древност, от над 10 хилядолетие пр.н.е., до днес са се развили народи и техни държавни структури повече от 50 на брой, някога влизащи в българлъка. Историята укрива исторически събития отпреди 3000 години, оставили вечен отпечатък на българските племена върху Иберийския полуостров. Днес българската световна общност (т.н. българлък) трябва да се събуди и открие тези зависимости, или свои следи и принос, без разбира се да претендираме, че може да влияем с каквото и да е върху събитията и историческия развой в момента със силите и ресурсите, с които разполагаме. Смисълът е да се знае и признае българския принос и нашата роля в световната история. В частност по темата Испания и Каталония в исторически аспект може да се каже следното:


                 В началото на ІІ хилядолетие пр.н.е. древните българи-авари-барсили-алани-егсази под водачеството на Абар Раджил (Авар-Кам) по политическо-икономически причини се наложило да мигрират от Прикаспието първоначално в Мала Азия. Неговите потомци след 8 поколения, начело с вожда им Чул-Ат завладяват Египет през 1723 г.пр.н. и стават известни в световната история като “хиксоси” (получило се от “егсази”). Египет е разпределен на 5 области, управлявани от Чул-Ат (Салатис) и неговите четирима братя. Чул-Ат управлява източните области, построява градовете Ерсубулем (Ерусалим), Ас (Газа), столицата Аварис и т.н. и е въздигнат на египетския трон под новия български титул “баръйнхан”, станал известен от тогава до днес като “фараон” (след фонетични промени присъщи за семитските езици). Хиксосите управляват Египет от 13-тата включително до 17-тата династии на фараоните и това се знае във всички истории на Египет. Българите-авари-егсази имат престой в Египет, Палестина (Балистан – “Българска страна”) и цялото източно крайбрежие на Средиземно море, по всички острови на днешна Гърция и Кипър. Покрай тяхното присъствие и дейност започва историята на евреите (ок. 12-11 век пр.н.е.), които вследствие смешението на българите воини-авари с египетските робини, изгонени от Египет при първия фараон от 18-тата династия, получават своя етноним “евреи” (от “джавари”, както те са произнасяли думата “авари”). През време на своето владичествно и след това, когато са принудени да мигрират на север към Мала Азия и на изток по африканското крайбрежие те са взаимодействали със своите сродни племена ляби (либийци), филистимляни (палестинци), финикийци и др. Семитите гараби (“черни хора”, оттам “араби”), с които се сродили и които те обучили да отглеждат български коне получили етнонима “бербери” (“мермери”, фонетически променено то “българи”). 


                  В началото на І хилядолетие пр.н.е. в най-северния залив на Африка заедно с браятта финикийци построили колонията Картаген (“Старият търговски път”). После са пресекли днешния Гибралтарски проток и са овладели територията наречена от тях Ибер (“Крайна страна”). Но този Ибер го нарекли Къзъйл Ибер (“Красивата крайна страна”) за разлика от родния кавказки Ибер. От тук идва названието на Иберийския полуостров. Най-южната област на Ибер българите-авари-алани нарекли Андалус (“Високата област”, днес Андалусия), защото и цялата страна е високо плато. Изобщо българите са наричали цяла днешна Испания – Андалус. Започнали да колонизират Средиземноморското й крайбрежие, островите и вътрешността. Най-известните им колонии, днес най-големи градове по средиземноморското крайбрежие на Испания са: Картахена, аналогично наименование като африканския Картаген; Валенсия от Бал-алания (“Българо-алания”, където Бал- е съкратена форма на “Българ”, а “Б” преминава във “В” в някои средиземноморски говори); Барселона от Барсил-алания; Каталония от Карт-алания; Балеарските острови от Бал- (“Българските” ) острови. Баския получава името си от това на новите владетели на областта, защото “баскай” на древен български означава “висок, висш човек”, “господар” – нали те са завладели Ибер. Връзките на българите авари с Иберийския полустров продължават спонтанно и през Пуническите войни, когато картагенските войски на Хасдрубал (“Българският цар”), Ханибал („Българският хан”), Хамилкар Барка (“Българският барсилски хан”, а в Магриб „милкар“ са казвали на българите) и т.н. общуват с братските си колонии по испанския бряг.

 

                В края на първото хилядолетие пр.н.е. и след Христа Иберийският полуостров става арена на миграции и завладявания от племената от българлъка – вандали, готи (на български “галиджийци”). Наименованията на областта Галисия идва от “галиджийци”. Аналогични имена те имат и на други места по земята, като областта Галиция в Западна Украйна и град Галич там, страната Галия (днешна Франция) и т.н. Древните българи са наричали скандинавците галиджийци, садумци или худци. Готите са древна издънка от уралските български племена с миграции от там 2 хилядолетия пр.н.е., станали известни и със своите нашествия на Балканите през 2-ри век пр. н.е. като келти, а като готи 3-6 век. Астурия “Българско царство”, където “Ас” е равнозначно на “България”. Град Бургос има идентична етимология като нашия Бургас, като областта Бургас (Източните Алпи и Бавария 4-5 век) и мн. др.


                В днешно време Баския, Каталония, Галисия и Андалусия са най-проблемните автономни области в Испания и в тях веят най-силни центробежни ветрове. Вероятно характерно за болестта на българщината – да бъдат горди, свободолюбиви, самостоятелни, макар и разединени. Рискована изява, която противоречи изцяло на глобалистките стремежи на световния империализъм и ционизъм. Трябва да се анализира и защо Каталония е най-отявления и последен борец срещу франкизма през Гражданската война. Каква е ролята на католическата църква и какво крие в себе си конспирацията, че след Гражданската война Хитлер и неговите помощници Борман и Хес са реализирали свой план и тайно са установили свои укрития за бягство и спасение в случай на разгром на Хитлеристка Германия във величествения каталунския манастир Монсерат и хълмовете край него.

Автор: Валентин Вътов

 

Последни от Свят

Отиди Горе