Как се формира цената на електроенергията? Урок №1

в България

За да си отговорим на този въпрос ще разгледаме една напълно автентична фактура за заплащане на месечна консумация на електрическа енергия от дадено домакинство. И като за начало ще започнем с разглеждане и разобличаване на най-малкото число в нея. Това число се нарича „Достъп до електропреносната мрежа“, плаща се от всеки и можете да го видите на примерната фактура (за по-добър преглед и прочит кликнете с мишката върху снимката):

Тази ТАКСА се формира от няколко компонента, но най-важният от тях е станалият популярен напоследък СТУДЕН РЕЗЕРВ или по-точно сумата, която Електроенергийния системен оператор (ЕСО) плаща на централите на Ахмед Доган и Христо Ковачки за НИЩО. През предходния регулаторен период (от 1-ви юли 2017-та до 30-ти юни 2018-та) КЕВР е признал на ЕСО 43 800 000 (почти 44 милиона) лева разходи за СТУДЕН РЕЗЕРВ. През настоящия регулаторен период (от 1-ви юли 2018-та до 30-ти юни 2019-та) КЕВР е признал на ЕСО 56 940 000 (почти 57 милиона) лева разходи за студен резерв.

От долното видео можете да видите, как една от мъжките секретарки на Ахмед Доган съвсем наскоро най-нагло излъга, че ЕК изисква от страните членки да държат определено количество студен резерв, макар сам да се обърка, колко точно. Това, обаче, въобще НЕ Е ВЯРНО! Обяснението е много просто. Ако всички страни имаха достатъчно мощности да задоволяват собствените си нужди от електроенергия, плюс да поддържат определено количество студен резерв, то тогава ще се обезсмисли и ще изчезне търговията с тази стока между страните. А? ЕК не е забранявала продажбата на ел-енергия между страните. Точно обратното – поощрява я и я насърчава.

Страни като Гърция и Унгария са НЕТНИ вносители на електроенергия, което означава, че нямат достатъчно мощности да задоволят пълните си нужди, а какво остава за поддръжка на студен резерв. Не се е чуло и видяло ЕК да ги наказва за това?

Но нека се върнем към нашата такса за достъп, от горната фактура. Ако КЕВР не признаваше на ЕСО десетките милиони за студен резерв то ТАЗИ ТАКСА би била равно на НУЛА ЛЕВА и НУЛА СТОТИНКИ. Тя просто нямаше да съществува. Това може да се докаже Е-ЛЕ-МЕН-ТАР-НО, на пример с Решенията на КЕВР, с които се определят цените и тези такси, за всеки регулаторен период. Но днес НЯМА да ви показвам и разказвам това доказателство.

Причината е много проста. Интересът на жертвите към престъпленията на робовладелците е изключително нисък. Тези уникални разкрития не се разпространяват сред жертвите, за да предизвикат отговори и носене на отговорност от робовладелците. Какъв тогава е смисълът да разкривам механизма? От него ще се възползва само политико-енерГЕПИйната мафия, за да замете следите си. А робите ще продължават да плащат.

Помогнете си сами, за да ви помогна и аз! Аз не ви искам пари. Тях вие ги давате на робовладелците. И аз също ги плащам, но разликата е, че знам защо и как. За благодарност за робското ви поведение няма да научите и как се формират и останалите, много по-тлъсти такси, включени в крайната цена на електроенергията.

Така! Ако интереса към този урок оправдае очакванията ще последва и следващ, в който ще разкрия загатнатия тук механизъм. А после и други уроци.

ЛЮБОПИТЕН ФАКТ! САЩ, както Гърция и Унгария са НЕТЕН ВНОСИТЕЛ на електроенергия от десетилетия. Това означава, че НЯМАТ студен резерв. Въпреки това средната крайна цена по всички направления и щати е ПО-НИСКА отколкото у нас. Сега сещате ли се защо посланика на САЩ провежда тайни срещи с Ахмед Доган?

Георги Котев

котев(Инж. Георги Котев е завършил Московския енергетичен институт. Над 17 години работи тясно в областта на реакторната и ядрена физика в АЕЦ „Козлодуй”.   Работил е в университета на Пиза като ядрен експерт.)

«ИЗВЪН» ТЕМАТА

Електронните електромери фалшифицират показанията шест пъти повече от реалното потребление на енергия

 

 

Последни от България

Капитал-но извращение

Преди 10-на дни, в предпоследния си брой любимият (дез)информационен инструмент на фондация
Отиди Горе