Вашият виртуален всекидневник за новини,анализи и коментари,като никой друг

Как ни спасяват, докато ни погребват 3

в България
Loading...

В петък дезинформационната ракета-носител на фондация “Америка за (унищожаване на) България” ни зарадва с ново разкритие, което разобличава (из)родната политико-медийно-енерГЕПИйна мафия в дългогодишен и многомилионен грабеж, който преди дни е забранен от Съда на ЕС. Сега, обаче, ние ще погледнем през микроскоп върху благата вест.

Ето и първите два абзаца от статията, защото те носят най-съществен принос в разкриването на схемата (всеки желаещ може да си намери оригинала и да си го чете до насита):

“България е единствената страна в ЕС, която налага такси върху износа на електроенергията, произведена на нейна територия. Те са маскирани като цени за пренос и достъп до електропреносната мрежа, но по същество са мито върху тока, тъй като се плащат от износителя, а не от крайния клиент. Финансовата тежест обаче е нарушение на европейското правило за свободно движение на стоки.

Размерът на таксата е малко над 5 евро без ДДС за всеки пренесен мегаватчас, или около 10% от настоящата борсова цена на електроенергията. Което през тази година ще осигури приходи за държавния Електроенергиен системен оператор (ЕСО) от около 75 млн. лева. Сума, от която управляващите упорито не искат да се откажат.”

За въпросните “около 75 милиона лева” става въпрос. Как са ги пресметнали и дали нещо не са се “объркали”?

Първо проверяваме размерът на сумарната такса, от съответното Решение на енергийния регулатор КЕВР ( No Ц-11от 01.07.2018г. ) и се оказва, че посоченото число, малко над 5 евро/МВт.ч е вярно. До тук добре!

Остава да разберем количествата изнесена електроенергия от страната ни към съседите за настоящата година и въпросното число да умножим на сумарната такса, дето проверихме по-горе? Източниците за откриване на търсената информация са ДВА. Националния статистически институт (НСИ) и Електроенергийния системен оператор (ЕСО). НСИ подава информацията по месеци и с известно забавяна от около два месеца. Поради тази причина ще се задоволим с данните до края на септември, но и това е достатъчно. ЕСО подава информацията всяка седмица, което ще ни позволи да проследим развитието на числата до 9-ти декември, включително. За по-добър преглед и прочит кликнете с мишката върху снимката.

Аз добавих само пояснителния текст в червено и само едно число в черно, извън таблиците. Ако се вгледате внимателно в таблицата на НСИ ще забележите, че в нея фигурира графа ВНОС, каквато липсва в таблицата на ЕСО. Освен това преведох по-горните количества електроенергия от единици Гига-Ват-часа (ГВт.ч) в Мега-Ват-часа (МВт.ч), за удобство при сравняването.

И така! В таблицата на ЕСО вместо НЕТЕН износ е изписано само …, но вие виждате. На практика НЕТНИЯ износ е разликата между ИЗНОСА и ВНОСА от таблицата на НСИ. Но таксите за износ се разпространяват не само върху нетния, а върху целия (брутния) износ!!! Нещо повече! И ВНОСА, който на практика е транзит най-често от Румъния, към южните ни съседи няма как да избегне същите такси.

И сега! Въпросните около 75 милиона лева са получени при умножаване на НЕТНИЯ износ до 9-ти декември, а услужливо не е потърсена информация за БРУТНИЯ износ, плюс вноса. По този начин нас ни “спасяват” с няколко десетки милиони лева, които към края на годината ще възлизат на близо 50.

Изданията на фондация “Америка за (унищожаване на) България” НИКОГА, ама абсолютно НИ-КО-ГА не казват и показват истината по теми свързани с енерГЕПИката. Ако си ги купувате, значи го правите в собствена вреда.

ЛЮБОПИТЕН ФАКТ! Решението на Съда на ЕС, от преди броени дни, е взето по казус в Словакия от преди ДЕСЕТ години, но поражда въпроса, защо никой от България не си е направил труда да атакува този грабеж, за всичките тези години?

Георги Котев

котев(Инж. Георги Котев е завършил Московския енергетичен институт. Над 17 години работи тясно в областта на реакторната и ядрена физика в АЕЦ „Козлодуй”.   Работил е в университета на Пиза като ядрен експерт.)

ПО ТЕМАТА:

Последни от България

Дебилизъм на годината

Loading... За да прокара многомилиярдния грабеж около разширяването на гьола АЕЦ “Белене”
Отиди Горе