Как банкстерите разрушават държави

Излязлата в САЩ книга ,,Война с други средства“ има подзаглавие ,,Геоикономика и държавност“. Авторите Р. Блеквил и Дж. Харис изхождат от това, че геополитическите войни в наше време се водят с икономически средства. ,,Геоикономическата война“ иска ,,нов подход към държавността“, по-точно – към стратегии за нейното разрушение. Ярък пример – Венецуела. Започвайки от 2014г. Саудитска Арабия изнесе на … Продължете с четенето на Как банкстерите разрушават държави