Каквато им е работата, такъв им е и празника

в ПО СВЕТА

Днес в Русия се чества професионалният Ден на трудещите се в ядрената индустрия. Според официалната история на държавната корпорация Росатом, обаче, тази дата (28-ми септември) е, меко казано, леко сбъркана. Истинската дата за този „празник“ би следвало да се счита 20-ти август.

Според фалшивата версия за днешния „празник“ той съвпада с датата на Постановление на Държавния комитет по отбрана (ДКО – оглавяван от Йосиф Сталин) на СССР, от 28-ми септември 1942-ра г., в което се препоръчва на Академията на науките да възобнови дейностите си по изследване на свойствата на урана. Ако не помните, към тази дата СССР вече е активен участник във Втората световна война, повече от една година. Това е важно уточнение!

А ето как продължава истинската история според Росатом:
():

Однако все же работы в условиях военного времени и ориентации промышленности на нужды фронта развивались недостаточно интенсивно. Успешное испытание атомной бомбы в США (июль 1945 года) придало им значительное ускорение. Постановлением ГКО №9887сс от 20 августа 1945 года (эта дата может выступать как точка отсчета в истории отрасли) создается особый орган управления работами по урану – Специальный комитет при ГКО СССР, состоящий из высших государственных деятелей и ученых-физиков.

Обаче работа в условията на войната и ориентацията на индустрията към нуждите на фронта не позволиха на дейностите по урана да се развият интензивно. Успешното тестване на атомната бомба в Съединените щати (юли 1945 г.) им даде значително ускорение. Решението ДКО № 9888ss от 20 август 1945 г. (тази дата може да служи като отправна точка в историята на индустрията) създава специален орган за управление на урановите работи – Специална комисия към Държавния комитет за отбрана на СССР, състояща се от високопоставени държавни служители и учени и физици.“

Целта на въпросното постановление е била създаването и успешното изпитание на първата съветска атомна бомба, чийто макет виждате на снимката. Пред нея позира, много години по-късно, един от нейните научни създатели академик Юлий Харитон. Снимката (кликнете с мишката върху нея) е от 1992-ра г., а бомбата е изпитана успешно в края на август 1949-та г.

Само преди по-малко от ДВА месеца тук ви показах 1:1 въпросното „72 години от историческо Постановление на Сталин„. В него, „случайно“, е замесено и името на България. Сигурно заради това сега руснаците не желаят да посрещат професионалния си „празник“ на истинската дата?

Поставям думата ПРАЗНИК в кавички, защото какъв е този празник на ядрената смърт? Това пък е още по-основателна причина да се крие истината? Както винаги в ядрената мафия. Независимо за кой точно неин клон по света става въпрос.

Георги Котев

(Инж. Георги Котев е завършил Московския енергетичен институт. Над 17 години работи тясно в областта на реакторната и ядрена физика в АЕЦ „Козлодуй”.   Работил е в университета на Пиза като ядрен експерт.)