И тЕ така!

И така : Поклащането на Борисов означава само две неща: 1. Вече не му е комфортно с неговите хранени хора и трябва да се изчисти от тях.
2. На неговите хранени хора не им е комфортно вече с него и искат да се отърват от него.

3. (неординарно) На няКОЙ вече не му е комфортно с него и иска да си намери няКОЙ друг, с когото да му е комфортно.

4, Не е задължително, но може: Забе(л)ежка: На няКОЙ може да му е писнало от всички изброени по-горе и иска да се отърве от тях.

И тЕ така!