Искат да забранят на страните от ЕС самостоятелно да строят газопроводи с Русия

в ПО СВЕТА

Поправки към газовата директива на Евросъюза могат да лишат страните от ЕС от правото самостоятелно да строят газопроводи с трети страни, заявиха от юридическата служба на Съвета на ЕС.

„Ако предложената директива бъде приета, съюзът получава ексклузивни компетенции по сключване на съглашения с трети страни за строителство или използване на газопроводите в онази степен, в която могат да засегнат правилата на общия пазар“ – привежда ТАСС заключението на юридическата служба.

Отбелязва се, че заради това страните няма да могат самостоятелно да поемат международни задължения, които могат да засегнат нормите на Евросъюза по третия енергопакет.

В заключението на юридическата служба се отбелязва също, че предложените поправки към газовата директива на ЕС няма да позволи автоматично да се подвеждат под нормите на третия енергопакет на газопроводите от трети страни, с което фактически ще задължат ЕК да търси съглашение с Русия по „Северен поток – 2“.

„Ако част от газопровода се намира извън границите на юрисдикцията на Евросъюза и противоречащите една на друга норми на две или повече юрисдикции (държави) се прилагат към един газопровод, сключване на междуправителствено съглашение за работата на този газопровод става необходимо за да се снемат противоречащите едно на друго изисквания“ – се казва в документа.

Миналата седмица се съобщаваше, че депутатите от отрасловия комитет на Европейския парламент са подкрепили разпространението на вътрешните закони на европейския пазар върху входящите газопроводи, в това число и „Северен поток – 2“.

През ноември Еврокомисията съгласува предложенията за поправките към Газовата директива на ЕС. ЕК иска ключовите принципи на енергетическото законодателство на Евросъюза да се прилагат към всички газопроводи, намиращи се на територията на ЕС. Тези правила, както се отбелязва, могат да засегнат и новите и действащите газопроводи, в това число и първия „Северен поток“.

Превод: Магдалена Желязкова, Поглед.инфо