Банер във всички публикации
300 x 250 – 1000 импресии   5 лева
300 x 600 – 1000 импресии   5 лева
728 x   90 – 1000 импресии   5 лева

 

Отстъпки
Над 5 000 лв.   – 10 %
Над 20 000 лв. – 20 %
Над 50 000 лв. – 30 %

 

Всички посочени цени са без ДДС

 

 

⚠ УТЕЖНЕНИЯ
Политическа реклама +50%

 

 

 

АУДИТОРИЯ
«1.01.2017 г.-31.12.2017 г.»

Потребители        3 842 140 
Импресии           44 532 780 
Сесии                    12 348 007

Пол
Мъже    59,42 %
Жени    40,58 %

Възраст
18-24        4,64 %
25-34       12,85 %
35-44       22,66 %
45-54       24,38 %
55-64        21,75 %
65+            13,71 %

Регион
София             51,17 %
Пловдив         6,04 %
Варна               5,72 %
Бургас              4,52 %
Ст. Загора        3,17 %
В. Търново      2,50 %
Русе                  2,43 %
Благоевград    2,07 %
Хасково           2,00 %
Друг                20,38 %

Източник: Google analytics
За реклама: sales@bultimes.com

 

 

*bultimes.com приема плащания и в криптовалути, включително и на първата българска криптовалута,-ЛевКойн.