Защо им е на ВВС на САЩ да изследват токсичността забележете, ⚠️ на наночастици алуминий в макрофагите на белите дробове на плъхове!?

Loading… Темата за химтрасетата е отдавна приключена, (• ЦРУ ясно съобщи: Използването на Chemtrails е факт, (ДОКЛАД) (• Шефът на ЦРУ Джон Бренън признава за Chemtrails (ВИДЕО), просто припомням. Заключение на доклада: Наночастиците на алуминиевия оксид показаха изключителна токсичност след 96 часа и 144 часа излагане на високи дози(100-250 мик.грама/мл).Алуминиевите наночастици също показаха лека токсичност след 24 часа … Продължете с четенето на Защо им е на ВВС на САЩ да изследват токсичността забележете, ⚠️ на наночастици алуминий в макрофагите на белите дробове на плъхове!?