Вашият виртуален всекидневник за новини,анализи и коментари,като никой друг

Защо им е на ВВС на САЩ да изследват токсичността забележете, ⚠️ на наночастици алуминий в макрофагите на белите дробове на плъхове!?

в Свят
Loading...

Темата за химтрасетата е отдавна приключена,
(• ЦРУ ясно съобщи: Използването на Chemtrails е факт, (ДОКЛАД)
(• Шефът на ЦРУ Джон Бренън признава за Chemtrails (ВИДЕО)
,
просто припомням.


Заключение на доклада:

Наночастиците на алуминиевия оксид показаха изключителна токсичност след 96 часа и 144 часа излагане на високи дози(100-250 мик.грама/мл).Алуминиевите наночастици също показаха лека токсичност след 24 часа на високи дози(100-250 мик.грама/мл) Когато тези клетки бяха изложени на по-малки дози(25 мик.грама/мл), това предизвика значително намаляване на фагоцитозата(Фагоцитоза извършват белите кръвни телца, поглъщайки вредните за организма бактерии.) Дори дози ниски като 5 мик.грама/мл алуминиеви наночастици също предизвикват значително намаляване на фагоцитозата. Като обобщение, базирано на жизнеспособността, алуминиевите наночастици се оказват леко токсични за макрофагите на белите дробове на плъхове. Обаче, имаше значително намаляване на фагоцитозата на макрофагите.(тоест намаляване на функцията за унищожаването на вредните бактерии за организма ).
Дробовете плъховете са изложени на дози от 5 до 500 микрограма/мл алуминиеви наночастици.
Алуминият е токсичен и намалява функцията за унищожаването на вредните бактерии в тялото.
Подобни опити са се извършвали още 50—60 г. на миналият век като първите опити, за които и правителството им твърди, са били в сферата на биологичните оръжия – пръскане от самолет, вируси, кораб в океана пълен с експериментални маймуни, след заразяването им, бозайниците биват изследвани до тяхната последвала смърт. Също така са на лице пръсканията с химикали във Виетнам от страна на САЩ с цел предизвикване на обилни валежи, които да наводнят пътищата и да секнат доставките за северновиетнамската армия. Chemtrails – се появяват данни за пръскане над небето на България в края на 2005 г. началото на 2006 г. малко след влизането на страната ни в НАТО и биват изпълнявани регулярно с неизвестна цел. Съдържанието на химическите елементи е Етилен дибромид, Алуминий и Бариев оксид. За съжаление никъде по медиите подобно твърдение не е разгледано и доказано затова влизаме в светът на теориите и самостоятелната преценка (всеки сам да прецени с познанията си по физика и химия).
Една голяма поредица от теории за вероятната цел и употреба на Chemtrails в световен мащаб:
– Най-фрапиращата от тях е намаляване на човешката популация, или с други думи геноцид срещу човечеството като цяло, без значение от раса, цвят на кожата, образование морално или имуществено състояние. Това звучи налудничаво, но нека подчертая, че това е официална теза на Рокфелер, която той заявява в ООН (фамилия са основатели и поддръжници на тази световна структура).
– Друга подобна теория е целяща стерилност при плодовитите жени/мъже, за да не могат да създават деца, с което без горепосоченият геноцид ще се намали човешката популация до контролируеми размери с времето.
– Климатични войни
Какви следи оставят обикновените самолети изгаряйки керосин и какви Chemtrails:
– Обикновени самолетни следи – оставят видими следи само на големи височини, където температурите са до — 50 С. Следите се получават при нагряване на въздуха от двигателите след, което създадената водна пара замръзва на около 80-100м зад опашката на самолета и оставят видима бяла следа от ледени частици. Ледът се разтопява, нагрят от слънчевата светлина и изчезва в рамките на 20-30 секунди след преминаването на самолетът.
– Chemtrails – следи, които остават повече от минута и се разстилат, подобно на облачни формирования покриващи в последствие по-голямата част от небосвода. По принцип времетраенето на следите върху небосвода има продължителност от 20 мин. – 12ч, след преминаването на самолета. Пръскането може да бъде споходено от случаи на странно образувана облачна дъга, която масмедията прикрива, обяснявайки я като circumhorizon arс, но всъщност е химическа дъга. Образуване около Слънцето през деня или около Луната през нощта на Halo – Ореол около светилата, който се причинява от облачната пелерина, създадена от Chemtrails, през която трябва да премине светлината. Halo съществува в естествена среда само на южния и северния полюс, където е толкова студено, че светлината се пречупва от ледените кристалчета в атмосферата и образува този ореол, това не е естествено за топли страни включително и за България, където вече се наблюдава. Висока самолетна активност – когато в рамките на 1 час минат 50 самолета и нашарят небето означава, че не е случайност. Пресичания, завивания и създаване на мрежа от самолетни следи са също така показатели за Chemtrails.
Правителствени документи разкриват връзката между глобалното затопляне и напреднала военна технология за промяна на климата! Документът е със заглавие””Настоящи и бъдещи планове за промяна на времето и климата”.
От 1958 година Конгреса и военните работят по програмата”екзотични-метеорологични войни”-електромагнитна манипулация на йоносферата, която включва експерименти с натриева пара, изхвърлена от реактивни самолети. /chemtrailsplanet/
Град – Феърфакс (Калифорния),е приел, резолюция № 12-07 с която се обявява за зона свободна от Chemtrails (на 11 януари 2012 г. се случва това), и е видимо на ОФИЦИАЛНИЯТ им сайт-(точка 16 от дневния им ред – на Съвета) //www.town-of-fairfax.org/packets_2012/council_packet_011112.html

На официалната страница за правителствени документи на американския Конгрес се намира ”Закон за защита на космическото пространство” – (Space Preservation Act of 2001, H.R. 2977).

Обърнете специално внимание върху ФАКТА, че в член 7-ми – ”Дефиниции”, подточка (В) – ”Екзотични оръжия”,- (II),пише: химически следи – (chemtrails).

Вижте «Chemtrails» в проектозакон фигуриращи в графа ”екзотични оръжия!

!ВНИМАНИЕ! Това е много важно! За него ще направя отделен пост!; Патент No. 7.582.809, на Министерството на земеделието на САЩ, в който се описва метод за внедряване в генома на растенията на специален ген, който да ги прави устойчиви на високите нива алуминий в почвата и въздуха! Патентът се нарича Sorghum Aluminum Tolerance Gene ///www.freepatentsonline.com/7582809.pdf/ naldc.nal.usda.gov/catalog/35879/

CHEMTRAILS+HAARP+MONSANTO =ТОТАЛЕН БИОКОНТРОЛ! БИОТЕРОРИЗЪМ! ГЕНОЦИД НАД ЧОВЕЧЕСТВОТО ИЗВЪРШВАН ОТ БИОТЕХНОЛОГИЧНАТА И ГЕННО ИНЖЕНЕРНАТА ВОЕННА ИНДУСТРИЯ НА САЩ ПОД ШАПКАТА НА НАТО !

Последни от Свят

Отиди Горе