Защо изчезнаха всичките петна на Слънцето?

в ПО СВЕТА

Настъпва поредният Слънчев минимум и, както може да се види на снимките, направени от  Solar Dynamics Observatory на НАСА, сега  броят на слънчевите петна на Слънцето е нула.

Слънчева активност

Под слънчева активност се разбират промените в количеството излъчена енергия от Слънцето. Забелязани са различни периодични явления, като най-добре изучен е 11-годишният цикъл на слънчевите петна.

През последните години слънчевата активност се наблюдава и изследва с помощта на спътници. Интересна задача пред учените е да се разбере до каква степен (ако изобщо) промените в слънчевата активност оказват влияние върху климата на Земята и по-специално върху глобалното затопляне.

През 2006 година изследване публикувано в списанието Nature достига до извода, че е много малко вероятно слънчевата активност да има силно влияние върху затоплянето на климата.

В същото време в доклада се казва, че не е изключено други фактори, например ултравиолетовите лъчи и не само интензитета на слънчевата радиация да са фактори, които имат значение за климата. Един от българските учени, които се занимават с проблемите на слънчевата активност от началото на 80-те години е д-р Борис Комитов от Института по астрономия.

Според неговите заключения най-вероятният сценарий за поведението на слънчевата активност през XXI-и век е настъпването на свръхвековни минимум, който би довел до логичната последица от застудяване. / НЕПОЗНАТО

  • Астрофизикът Казунари Шибата със сензационно изявление: „Хората трябва да знаят истината, без значение колко страшна е тя!“