ЕС: България да приеме ⚠ 104, 230, 710 «бeжaнци»

Loading… Око да види: «Публикуваме тази много важна таблица. В нея е отбелязан положителния капацитет на всяка една държава-членка относно поемане на мигранти в съответствие с територията на страната. Обърнете внимание на това, което са вписали за България. Ние първоначално си помислихме, че не виждаме добре или че има грешка в запетаята. Не. Няма такова нещо. … Продължете с четенето на ЕС: България да приеме ⚠ 104, 230, 710 «бeжaнци»