ЕК: България не бива да спира сезонните работници

България не бива да спира сезонните работници, които заминават по заявка на чуждестранни работодатели, каза говорител на Европейската комисия.

Насоките относно упражняването на свободното движение на работници по време на пандемията на коронавирус ясно посочват, че държавите членки трябва да позволят на работниците от други държави членки да продължат да преминават границите си на работа, ако работата в съответния сектор все още е разрешена в приемащата държава членка”, изтъква говорителят. “Като цяло държавите членки следва да възложат на работодателите необходимостта от осигуряване на адекватна защита на здравето и безопасността.”

Според говорителя “сезонните работници в селското стопанство изпълняват при определени обстоятелства възлови функции за прибиране на реколтата, засаждането и поддържането. В такава ситуация държавите членки трябва да третират тези лица като възлови работници и да им позволят да влязат на тяхната територия и да имат безпрепятствен достъп до работното си място. Държавите членки следва да обменят информация за различните си нужди в този сектор на техническо ниво, за да отговорят на недостига на работна ръка в резултат на кризата.”