Документ на Сорос: Заради джендър равенството Мария Габриел би тръгнала срещу своите

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ
„Мария Габриел е истински прогресивна по убеджение и може да бъде убедена да върви срещу линията на своята група, особено по социалните въпроси и по въпросите за джендър равенството; настоява да говори на френски винаги, когато е възможно“. Това се казва в документ на фондация „Отворено общество“, изготвен през 2014 г. и публикуван в сайта DCLeaks преди две години. Тогава в мрежата изтекоха стотици хиляди страници от различни документи на фондацията на Сорос, а обработването на информацията в тях продължава и до днес. „Гласове“ ви представя един от тях, който представлява списък на евродепутатите, с които фондацията на Сорос работи в настоящия Европарламент. Сред българите изпъкват имената на Мария Габриел (сега еврокомисар), Илияна Йотова (сега вицепрезидент на България), Андрей Ковачев, Филиз Хюсменова, Искра Михайлова, Илхан Кючук, Али Неджим. Броят на депутатите от всички страни, с които Сорос работи е 226, което прави неговата неформална група най-голямата в Европейския парламент от общо 751 евродепутати.

 

 

 

Документът има 127 страници, в които са направени кратки профили на всички депутати на „Отворено общество“, направени след специално проучване, както се казва в самия текст. „Гласове“ ви предлага превод на въведението, както и профилите на българските евродепутати с които Сорос работи. Две от тях днес са вицепрезидент на България и европейски комисар. Прави впечатления, че джендър доктрината е от изключителна важност за Сорос. На последната дискусия в Европейския парламент, посветена на Истанбулската конвенция, по-голямата част от депутатите, които призоваха страните да я подкрепят фигурират в списъка на този документ. 

 

 

 

НАДЕЖДНИ СЪЮЗНИЦИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019

KUMQUAT CONSULT

For The Open Society European Policy Institute

 

Въведение

Този мапинг предоставя на Института за Европейска Политика на „Отворено общество“ (OSEPI) и мрежата за сведения на „Отворено общество“ информация за Членове на 8-ия Европейски Парламент, които е вероятно да подкрепят ценностите на Отворено Общество по време на мандата 2014-2019.

 

Той обхваща 11 комисии и 26 делегации, както и най-високопоставените структури, отговорни за взимането на решения в Европейския Парламент: 226 членове на ЕП, които са доказани или вероятни съюзници на „Отворено общество“.

 

Присъствието на Членове на ЕП в този документ означава, че е вероятно те да подкрепят работата на „Отворено общество“. Към тях трябва да се подхожда открито: въпреки че е най-вероятно те да искат да работят в сфери, които вече представляват интерес за тях, биха могли също така да посрещнат добре и поставянето на нови проблеми.

 

Освен обсъждането на отделни теми, „Отворено общество“ би трябвало да се стреми да изгради трайни и доверени отношения с тези европейски законотворци.

 

Разделът Европейски Парламентарни Органи изброява официалните органи на Европейския Парламент, техните области на компетенция и потенциалните съюзници на „Отворено общество“, участващи в тяхната работа. Те включват също и имената на политически съветници, помагащи на членовете на ЕП в комисиите, въпреки че те могат да се сменят в рамките на мандата и могат от своя страна да не бъдат съюзници на „Отворено общество“.

 

Разделът Членове изброява индивидуалните профили на 226 Членове на Парламента. Те включват информация за парламентарните връзки (държава, политическа група, характер на техния мандат и комисиите и делегациите, в които участват); тяхното минало (професионална история, парламентарни интереси, и други относими сведения); и контакти за връзка с тях.

 

 

Накрая разделът Индекси предоставя три допълнителни начина за намиране на съответните Членове: по сфери на интерес, по политическа група, и по азбучен ред.

 

Индивидуалните профили са изготвени като е използвана публично достъпна информация, както и специално проучване. Оценките, направени в тях, могат да са субективни, и трябва да се възприемат като насочващи за политиките и приоритетите на дадения Член. Те не трябва да се разглеждат като категорични указания за конкретния Член.

 

Комисиите и делегациите, които са поставени в bold (напр. „AFET“ или „Украйна“) показват, че съответният член на Парламента е пълен Член и вероятно ще посвети повече време на тези теми. Тези, които са посочени с обикновен шрифт (напр. „AFET“ или „Украйна“), указват, че Членът е заместник.

 

 

Обърнете внимание, че профилите съдържат списък само на комисиите и делегациите, обхванати от този мапинг и не включват останалите. Те могат да бъдат открити на онлайн профилите на Членовете на Европейския Парламент (виж долу).

 

До юли 2019 някои Членове ще напуснат Европейския Праламент заради други мандати. Те ще бъдат заменени от нови. Някои ще сменят комисиите или делегациите. Могат да се създадат и нови специални комисии. И е важно да се има предвид, че Членове на Европейския Парламент – особено новодошли – могат да променят приоритетите си към нови сфери или да променят възгледите си.

 

Информацията, съдържаща се в тези профили, е коректна към септември 2014. Актуална и точна информация, включваща имена на асистенти, е налична на онлайн профилите на Членовете на Европейския Парламент:

 

ECHR The European Court of Human Rights (Европейски Съд по Правата на Човека)

ISDS Investor-state dispute settlement, a mechanism potentially included in TTIP (Уреждане на Спорове между Инвеститорите и Държавата, механизъм, потенциално включен в ТТИП)

OSCE Organization for Security and Co-operation in Europe (Организация за Сигурност и Сътрудничество в Европа, ОССЕ)

PACE Parliamentary Assembly of the Council of Europe (Парламентарна Асамблея на Съвета на Европа, ПАСЕ)

TTIP Transatlantic Trade and Investment Partnership, likely to be intensely discussed during the 8th legislature (Трансатлантическо Търговско и Инвестиционно Пртньорство, ТТИП)

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Мария Габриел (пореден мандат)

EPP (Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

LIBE – Комисия по Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, Делегация за връзки с държавите от Магреб, AFET– Комисия по външни работи, ACP – АКТБ-ЕС, FEMM – Комисия по Права на жените и джендър равенство, Средиземноморски Съюз, Арабски полуостров

Предишни занимания

 • Преподавател и учен; Член на Европейския Парламент от 2009; водач на наблюдателната мисия на ЕС на изборния процес в Демократична Република Конго (2011).
 • Заинтересована от земеделието (организирани дебати в множество бълграски градове); граждански свободи; и джендър равенство. Доказана способност да мобилизира вниманието и ресурсите на ЕС за структурно развитие на Дунавския регион.
 • Истински прогресивна по убеджение и може да бъде убедена да върви срещу линията на своята група, особено по социалните въпроси и по въпросите за джендър равенството; настоява да говори на френски винаги, когато е възможно.

Контакти: @ mariya.gabriel@ep.europa.eu

+32 2 284 52 48

ASP 8 F 255 7

 

Филиз Хюсменова, България (Предишен мандат)

ALDE (Алианс на Либералите и Демократите за Европа), Заместник-председател

LIBE – Комисия по Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Предишни занимания:

 • Лектор, заместник-кмет на Силистра (1999-2001); заместник-областен управител на Силистра (2001-2003); министър без портфейл (2003-2005); депутат в Националния Парламент (2005-2007); член-наблюдател на Европейския Парламент по време на присъединяването на България (2005-2006); член на Европейския Парламент и заместник-председател на Комисията по Регионално Развитие от 2007; заместник-председател на вицепрезидента на нейната партия (2010-до сега).
 • Заинтересованата от използването на регионалните фондове; убежище и миграция; правосъдие; фундаментални права; и правата на всички малцинства, включително на ромите.
 • Турски произход; принадлежи към партия, фокусирана върху интересите на мюсюлманското и турското малцинства в България. партията се бори за човешките права и има либерален подход в обществото.

Контакти: @ filizhakaeva.hyusmenova@ep.europa.eu

+32 2 284 59 03

ASP 8 G 351

 

 

Илияна Йотова, България  (Предишен мандат)

S&D (Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент)

LIBE – Комисия по Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (Заместник-председател), REGI-Комисия по Регионално Развитие, FEMM – Комисия по Права на жените и джендър равенство, Черна Гора, Средиземноморски Съюз

Предишни занимания:

 • Депутат в Националния Парламент и делегат на ПАСЕ (2005-2007); по професия репортер и редактор на телевизионни новини; завършила престижното Ecole Nationale d’Administration (Национално Училище по Администрация) в Страсбург.
 • Става член на Европейския парламент в първите избори след присъединяването на България към ЕС (2007); активна в сферата на рибните ресурси, гражданските свободи и петициите.
 • Член на Специалната Комисия на Европейския Парламент по Организираната престъпност, Корупцията и Прането на пари (2012-2013); може да има продължаващи интереси по тези въпроси.

Контакти: @ iliana.iotova@ep.europa.eu

+32 2 284 57 08

ASP 11 G 157 7

 

Андрей Ковачев, България (Предишен мандат)

Квестор на Европейския Парламент

EPP (Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

AFET – Комисия по външни работи, DROI – Подкомисия по правата на човека, Бивша Югославска Република Македония

Предишни занимания:

 • Опит в академичния, както и в частния сектор; PhD по биология; член на Европейския Парламент от 2009.
 • Заинтересован от Бивша Югославска Република Македония; Европейска интеграция; прозрачност и яснота в обществения живот; свобода и права в пост-комунистическите държави-членки.
 • Повдига глас в ЕРР по въпросите на Външните работи; убеден про-европеец (председател на Съюза на Европейските Федералисти в България); прогресивен по убеждение, но би предприел само премерени политически рискове.

Контакти: @ andrey.kovatchev@ep.europa.eu

+32 2 284 56 62

ASP 13 E 130 7

 

 

Илхан Кючюк, България (Първи мандат)

ALDE (Група на Алианса на либералите и демократите за Европа)

AFET – Комисия по външни работиДелегация за връзки с държавите от Магреб

Предишни занимания:

 • Завършил Политически науки и управление; участвал в Програмата на Европейския Парламент за Млади Политически Лидери (2010); Либералната Академия на фондация Фридрих Науман (2010); Световния Форум за Демокрация на СЕ (2012) и Програмата за социални, политически и икономически проблеми, финансирана от Държавния Департамент на САЩ (2012).
 • Активист на Младежкото движение на Движението за Права и Свободи (неговата партия) от 2005; политически съветник на Младежкото движение от 2010; негов президент от 2012; парламентарен секретар на заместник-министър председателя от 2013.
 • принадлежи към партия, фокусирана върху интересите на мюсюлманското и турското малцинства в България. партията се бори за човешките права и има либерален подход в обществото.

Контакти: @ ilhan.kyuchyuk@ep.europa.eu

+32 2 284 51 78

ASP 8 G 342 7

 

Искра Михайлова, България (Първи мандат)

ALDE (Група на Алианса на либералите и демократите за Европа)

REGI – Комисия по регионално развитие (Председател), Бивша Югославска Република Македония, Южен Кавказ, Евронест

Предишни занимания

 • Занимания в областта на културата и изследователската работа; главен експерт в Министерство на културата (1996-1997); съветник на министъра на Регионалното развитие и благоустройството (2001-2005); заместник-министър на Регионалното развитие и благоустройството (2005-2009); депутат в Националния Парламент (2009-2013).
 • Председател на Комитета по Околната среда и водите по време на мандата си в Националния парламент; изразен силен интерес към инспектиране на Европейските фондове и регулиране на проучванията и добива на минерални ресурси; единственият член на Европейския парламент, избран за председател на комисия без предишен опит в Европейския Парламент.
 • Приндалежи на партия, фокусирана върху човешките права с либерален социален подход.

Контакти: @ iskra.mihaylova@ep.europa.eu

+32 2 284 58 58

ASP 8 G 305

 

 

Али Неджми, България (Пореден мандат)

АLDE (Алианс на Либералите и Демократите за Европа)

AFET – Комисия по външни работи, Турция

Предишни занимания:

 • Икономист, член на Надзорния съвет на Агенцията за контрол на приватизацията и следприватизационните сделки в България (2001-2003); депутат в Националния Парламент (2005-2013); Заместник-министър на Отбраната (2003-2005, 2013); член-наблюдател на Европейския Парламент преди присъединяването на България (2005-2006); Член на Европейския Парламент (6 месеца през 2007).
 • Принадлежи на партия, фокусирана върху интересите на мюсюлманските и турските малцинства в България; партията се бори за човешките права и има либерален подход в обществото.
 • Може да бъде заинтересован от прозрачността и проблемите на борбата с корупцията.

Контакти: @ nedzhmi.ali@ep.europa.eu

+32 2 284 56 08

ASP 8 G 258

 

 

Превод за ГЛАСОВЕ: Екатерина Грънчарова

 

Свързани текстове:

Потресаващи документи от DC LEAKS: Сорос превръща Гърция в ислямска колония, контролирайки медии, политици, банки